כניסה

הודעה לעניין בחינת הרישוי בחשבונאות שתערוך רשות ניירות ערך בשנת 2019

לתשומת ליבכם, תקנים חשבונאיים שנכנסו לתוקף לאחר התאריך 31.12.2018 לא יכללו  בבחינות הרישוי בחשבונאות שהתקיימו בשנת 2019.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים