כניסה

הודעה על שינוי בשעות בחינות הרישוי מקצועית א' ומקצועית ב' בחודש יוני 2020

בשל דחיית מועד סיום שנת הלימודים בבתי הספר התיכוניים, יועברו הבחינות המקצועיות בחודש יוני משעות הבוקר לשעות אחר הצהריים. אין שינוי בתאריכי הבחינות. 
להלן המועדים העדכניים: 
בחינה מקצועית א' המתוכננת ליום 22 ביוני 2020, ואשר היתה אמורה להתחיל בשעה 11:00 תתחיל בשעה 16:30; 
בחינה מקצועית ב' המתוכננת ליום 25 ביוני 2020, ואשר היתה אמורה להתחיל בשעה 11:00 תתחיל בשעה 16:30.
רשות ניירות ערך מבקשת להזכיר, כי מועד הרישום הנוסף שנפתח יום ב' בסיוון התש"ף (25 במאי 2020) בעקבות משבר הקורונה ייסגר ביום י"א בסיון התש"ף (3 ביוני 2020) וכן שבאופן חריג, בשל הנסיבות, ניתן לבטל את הרישום לבחינות הרישוי ולקבל החזר מלא של אגרת הרישום באמצעות משלוח בקשה לביטול הרישום לבחינה למדור רישוי בכתובת הדוא"ל licensing@isa.gov.il  עד 10 ימים לפני מועד הבחינה. לאחר מכן ניתן יהיה לקבל החזר אגרה בגין ביטול רישום לבחינה בהתאם לכללים להחזרת אגרת בחינה המפורסמים באתר הרשות. ​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים