כניסה

מאגר בחינות הרישוי

*החל ממועד בחינות הרישוי קיץ 2016 מפורסמים שאלוני בחינות הרישוי והתשובות הנכונות לכל השאלות האמריקאיות הנכללות במבחנים. עד למועד זה פורסמו שאלות לדוגמא מכל מועד בחינה.

בכל מבחן ישנן מספר גרסאות. סדר השאלות והתשובות מתייחס לגרסה אחת בלבד.

השאלות בבחינה "אתיקה מקצועית" כלולות במלואן בבחינה "דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית".

*כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני בבחינות הרישוי לקבלת רשיון יועץ השקעות, משווק השקעות ומנהל תיקים (להלן: "הבחינות") המוצגות באתר זה ובתכנים המוצגים בהן, הינם של רשות ניירות ערך. 

מובהר בזאת כי הבחינות מתפרסמות באתר הרשות כשירות לציבור ונועדו לשימוש אישי או לצורכי לימוד. אין לעשות שימוש מסחרי בבחינות האמורות בלא קבלת הסכמתה המפורשת של רשות ניירות ערך, מראש ובכתב. 

רשות ניירות ערך אינה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם למשתמש באתר הרשות כתוצאה משימוש באתר ובכל חומר המתפרסם בו.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים