כניסה

מידע על בחינות הרישוי

לפרטים נוספים אודות הנושאים המפורטים להלן, לרבות הליך הרישום והזימון לבחינות, ציוני הבחינות, הארכות זמן בהתאם לאישורים וערעורים –

ראה באתר הבחינות

(חברת מח 10, מנהלת ומתפעלת עבור רשות ניירות ערך את מערך בחינות הרישוי של יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים.)

בחינות הרישוי

על מנת לקבל רשיון יועץ השקעות, משווק השקעות או מנהל תיקי השקעות על המבקש לעבור בהצלחה את הבחינות הבאות:

1. בחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

2. שלוש בחינות היסוד בסטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות, או קבלת פטור מהן (לפרטים נוספים בנושא קבלת פטור לחץ כאן).

3. בחינה מקצועית א', לאחר מעבר של שלוש בחינות היסוד (או קבלת פטור מהן), ובחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

4. על מנת לקבל  רשיון מנהל תיקי השקעות נדרש, בנוסף, גם מעבר של בחינה מקצועית ב', לאחר מעבר של שלוש בחינות היסוד (או קבלת פטור מהן), ומעבר של הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

קבלת פטור מבחינות

ישנם שני מסלולים לקבלת פטור מבחינות:

1. המסלול הראשון הינו פטור על סמך תקנה 14 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז-1997. בתקנה מופיעה רשימה סגורה של תארים אקדמיים המזכים את המבקש בפטור.

2. המסלול השני הינו פטור מ"טעמים מיוחדים" על סמך סעיף 8א לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995. במסלול זה ניתן להגיש גם בקשה לפטור מהתמחות.

 לפרטים נוספים בנושא קבלת פטור מבחינות לחץ כאן.

נושאי הבחינות

הנושאים הכלולים בכל אחת מן הבחינות מפורטים בתוספת הראשונה והשניה לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז-1997. לצפייה בתקנות לחץ כאן.

הרשות, כרשות ציבורית, מנועה מלהמליץ על מוסד זה או אחר העורך קורסי הכנה לבחינות הרשות, כמו גם על ספרי ההכנה להם.

מבנה הבחינות

1. בחינות היסוד: בחינות סגורות ("אמריקאיות"), הכוללות 20 שאלות כל אחת.

2. הבחינה בדיני ני"ע ואתיקה מקצועית: בחינה סגורה הכוללת 25 שאלות.

3. בחינה מקצועית א': בחינה סגורה ("בחינה אמריקאית") הכוללת 25 שאלות.

4. בחינה מקצועית ב' (ניהול תיקי השקעות): בחינה פתוחה (שיש לענות עליה במלל חופשי) הכוללת שני חלקים.

 משך הזמן של כל אחת מהבחינות הוא שעתיים וחצי. לעולים חדשים ולנבחנים הזכאים להקלות, ניתנת תוספת זמן של 40 דקות בסיומה של כל אחת מהבחינות. לפרטים נוספים בנושא מתן הקלות בבחינות לחץ כאן.

תוצאות הבחינות

כדי לעמוד בהצלחה בבחינה יש לקבל בה ציון 60 ומעלה. יובהר, נבחן שקיבל ציון נמוך מ- 60 נכשל בבחינה. לכל נבחן נשלחת הודעת SMS ובה ציונו, ולא נשלחת הודעה באמצעות הדואר.

נבחן שעבר את הבחינה בציון 60 ומעלה ירשם לו הציון- "עבר", ולנבחן שנכשל ירשם ציון הבחינה. ציוני הבחינות מתפרסמים גם באתר "מח 10" (לאתר הבחינות לחץ כאן).

הגשת ערעור על ציון בבחינה

1. בתום הבחינה הנבחנים אינם רשאים לקחת עימם את עותק הבחינה. שאלון הבחינה והתשובות  יפורסמו באתר הרשות (למעט התשובות לבחינה מקצועית ב' שלא יפורסמו).

2. המעוניין להגיש ערעור על ציון שקיבל בבחינה ימלא באתר הרשות טופס מקוון פ011(רישום לבחינות, בקשת פטור מבחינות, ערעור על בחינות וחידוש הרשמה לבחינה)וישלם אגרת ערעור, וזאת בתוך 30 ימים ממועד פרסום הציונים. הגשת ערעור במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

3. אם התקבל הערעור ובעקבותיו עלה ציון הבחינה ל -60 ומעלה, תוחזר למערער אגרת הערעור.

4. אם כתוצאה מערעור על ציון בבחינה סגורה מתקבלת ביחס לאחת מן השאלות תשובה נוספת כנכונה, או אם הוחלט לפסול שאלה לחלוטין, ציונם של כל הנבחנים, כולל אלה שלא ערערו, מתעדכן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים