כניסה

דפי נוסחאות (לבחינות בסטטיסטיקה ומימון, מקצועית א' ומקצועית ב')
 

הודעה לציבור הנבחנים – שימוש בדף נוסחאות אחיד בבחינות הרישוי

על מנת ליצור אחידות ושוויון בין הנבחנים במידע המונח לפניהם במהלך הבחינה, החל ממועד חורף 2017 של בחינות הרישוי שעורכת רשות ניירות ערך, אשר יתקיים בחודשים נובמבר – דצמבר 2017, יועמדו לשימוש הנבחנים בבחינות בסטטיסטיקה ומימון, במקצועית א' ובמקצועית ב' דפי נוסחאות אחידים (דף נפרד לסטטיסטיקה ומימון, ודף נפרד למקצועית א' ולמקצועית ב'), אשר גובשו בשיתוף גורמים מהאקדמיה, גורמים משוק ההון וגורמים הפועלים בתחום ההכנה לבחינות הרישוי, ואשר כוללים את הנוסחאות העיקריות הרלבנטיות לנושאי הבחינות הללו.

דף הנוסחאות יחולק עם מחברת הבחינה. לא יתאפשר להכניס עותק מודפס של דף הנוסחאות, דף נוסחאות אחר או כל מסמך נוסף. לגבי יתר בחינות הרישוי לא יחול שינוי, כלומר לא ניתן יהיה להכניס אליהן כל חומר שהוא.

למען הסדר, רשימת הנושאים המחייבת היא זו המופיעה בתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז-1997.

לדף הנוסחאות לבחינה בסטטיסטיקה ומימון יש ללחוץ על הקישור הבא.

לדף הנוסחאות לבחינות מקצועית א' ומקצועית ב' יש ללחוץ על הקישור הבא.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים