כניסה

הנחיות רשות ניירות ערך לניגשים לבחינות הרישוי במועד חורף 2021

להלן פירוט ההנחיות הנדרשות בכדי לקיים את הבחינות באופן בטוח ותוך הקטנת הסיכון להדבקה בוירוס הקורונה: 

נבחנים שחל עליהם איסור להגיע למתחם הבחינה:

נבחן לא יגיע למתחם הבחינה ולא ישתתף בבחינה אם מתקיימים לגביו אחד או יותר מהתנאים  הבאים ביום הבחינה:

• הוא שוהה בבידוד ביתי.

• נמדד לו חום של 38.0 מעלות ומעלה.

• הוא חש בתסמיני שיעול או כאב גרון או קשיי נשימה.

טרם הבחינה יוודא הנבחן שיש בידו:

• אישור "תו ירוק" חדש, שהופק לאחר 03.10.2021 או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מהירה (אנטיגן), אשר בוצעה במהלך 24 השעות שקדמו להצגתה, על ידי גוף מורשה מטם משרד הבריאות.

• מידע על מקום הבחינה והכיתה.

הכניסה למתחם הבחינה (שטח בית הספר בו נמצאות כיתות הבחינה):

• לא תתאפשר כניסה למתחם הבחינה ללא הצגת תעודה מזהה ואישור "תו ירוק" כמפורט לעיל.

• נדרשת עטיית מסיכת פה ואף בכל שטח סגור.

• חל איסור על כניסה של מלווים (לרבות בני משפחה ונציגים מטעם מוסדות הלימוד) למתחם הבחינה.

מהלך הבחינה:

• הכניסה לכיתה תעשה כאשר הנבחן עוטה מסיכת פה ואף.

• בעת קיום הבחינה הנבחן אינו חייב לעטות מסיכה. ניתן להסיר את המסיכה רק עם תחילת הבחינה ורק לאחר שכל הנבחנים בכיתה יושבים במקומותיהם.

• כל פניה למשגיח בכיתה או יציאה לשירותים במהלך הבחינה, תחייב את הנבחן לעטות על פניו מסיכת פה ואף.

למען בריאותכם, אנא שימרו על ההנחיות.

ייתכנו עדכונים ושינויים בכללים ובהוראות של משרד הבריאות. ככל שיהיו עדכונים והנחיות בנושא, תפורסם הודעה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים