כניסה

עדכון מיום 12/10/2021 בדבר כללים להחזר אגרת הרישום לבחינות הרישוי לקראת הבחינות הקבועות לחודשים אוקטובר - דצמבר 2021

רשות ניירות ערך מעדכנת כי החזר אגרת הרישום לבחינות הרישוי במועד חורף 2021 יתאפשר בהתאם לכללים בעניין החזר אגרת רישום לבחינה המפורסמים באתר הרשות.
בנוסף, הרשות תאפשר במועד בחינות זה לקבל החזר מלא של אגרת הרישום לבחינות למי שעד 10 ימים לאחר מועד הבחינה יציג אישור רשמי על היותו בבידוד במועד הבחינה, או אישור מחלה המתייחס ליום הבחינה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים