כניסה

תזכורת בעניין ביצוע הבחינות באמצעות המחשב האישי

יש להוריד את היישומון למחשב לפני הבחינה ולוודא שהוא פועל בצורה תקינה בכדי למנוע עיכובים במהלך הבחינה. פרטים נוספים בנוגע  להורדת היישומון ניתן למצוא בשו"ת באתר הרשות בקישור להלן:  שאלות ותשובות בעניין קיום בחינות באמצעות מחשב אישי

אם מתעוררת בעיה כלשהי במהלך הורדת היישומון, יש לפנות באמצעות האזור האישי באתר הבחינות בכתובת: https://isaexams.isa.gov.il/

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים