כניסה

עדכון בנוגע להגשת בקשה לאישור סיום התמחות באמצעות טופס מקוון

רשות ניירות ערך מעדכנת כי עלה לאתר הרשות טופס מקוון להגשת בקשה לאישור סיום התמחות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995. 
המעבר לטופס מקוון בוצע על מנת לחסוך בפרוצדורה הכרוכה במשלוח מסמכים בדואר, וכחלק ממגמת הסביבה הירוקה שמקדמת הרשות.  

את הטופס ניתן למצוא בקישור לצפייה לחץ כאן

שאלות שמתעוררות בנוגע למילוי הטופס המקוון ניתן להפנות לתיבת מדור רישוי: licensing@isa.gov.il.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים