כניסה

שאלות ותשובות בנושא התמחות
 
הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה:

4.7.3.22. האם יש אפשרות לכלול במסגרת תקופת ההתמחות ימים בהם המתמחה או המאמן עובדים מהבית? ​

שאלה:

4.7.3.21. האם ימי חג הנופלים בתקופת התמחות נחשבים כימי היעדרות?


שאלה:

4.7.3.20. האם ניתן לבצע התמחות בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות בחברה לניהול תיקים?


שאלה:

4.7.3.19. עמדתי בהצלחה בכל בחינות הרישוי ואינני מוצא מקום התמחות, האם הרשות יכולה לעזור לי בכך?


שאלה:

4.7.3.18.1. אני בעל רשיון יועץ השקעות וברצוני לשדרג את רשיוני לרשיון מנהל תיקים. כיצד ניתן לעשות זאת?


שאלה:

4.7.3.18. התחלתי התמחות בייעוץ השקעות ואני רוצה להמשיך את ההתמחות בניהול תיקים. כיצד ניתן לעשות זאת?


שאלה:

4.7.3.17 מה עלי לעשות אם אבקש להחליף מאמן במהלך תקופת ההתמחות?


שאלה:

4.7.3.16. אין באפשרותי להתמחות 30 שעות שבועיות ובמקום זאת אני מבקש להתמחות 15 שעות שבועיות לתקופה כפולה (12 חודשים לייעוץ ו- 18 חודשים למנהל תיקים). האם זה ניתן? 


שאלה:

4.7.3.15. נעדרתי מהעבודה בתקופת התמחותי יותר מ- 14 יום. כיצד ישפיע הדבר על מועד גמר ההתמחות?

 

שאלה:

4.7.3.14. האם יש טווח זמן מקסימלי בין מעבר הבחינות לבין תחילת ההתמחות?


שאלה:

4.7.3.13. האם ניתן לקיים במקביל התמחות בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני?


שאלה:

4.7.3.12. האם ניתן להתמחות בשיווק השקעות אצל מנהל קרנות להשקעות משותפות בנאמנות? 


שאלה:

4.7.3.11. המאמן הגיש עבורי טופס בקשה לרישום מתמחה באמצעות טופס פ004. האם אני יכול להתחיל בהתמחות? 


שאלה:

4.7.3.9. סיימתי התמחות וטרם עברתי את הבחינות המקצועיות. לכמה זמן נשמרת לי תקופת ההתמחות?


שאלה:

4.7.3.7. האם המעסיק חייב לשלם לי משכורת בתקופת ההתמחות?


שאלה:

4.7.3.6. התחלתי התמחות אצל מאמן בחברה והמאמן עזב את החברה ועבר לחברה אחרת. אני עברתי יחד עמו. האם עלי להגיש בקשה חדשה להתמחות?


שאלה:

4.7.3.5. התחלתי התמחות ובמהלכה יצאתי לחופשת לידה/ שירות מילואים וימי ההיעדרות היו מעל 100 ימים. האם עלי להתחיל התמחות חדשה?


שאלה:

4.7.3.4. האם ניתן לאמן שלושה מתמחים?


שאלה:

4.7.3.3. האם ניתן לקבל רשיון יועץ השקעות או משווק השקעות לאחר סיום התמחות בניהול תיקים ובכפוף למעבר של בחינות הרישוי הנדרשות לקבלת רשיון יועץ השקעות/משווק השקעות (בחינות היסוד, בחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית ובחינה במקצועית א')?


שאלה:

4.7.3.2. ביצעתי התמחות שבמהלכה התמחיתי בכל שבוע ארבעה ימים ו- 30 שעות שבועיות כנדרש על פי התקנות וביום חמישי הנני בחופש. האם עלי לציין זאת במנין ימי ההיעדרות? 


שאלה:

4.7.3.1 האם מי שהינו בעל רשיון אך אינו משמש כעובד תאגיד מורשה (כלומר אינו עובד חברה בעלת רשיון), רשאי לשמש כמאמן של מתמחה במסגרת התאגיד המורשה? האם דירקטור בתאגיד המורשה שהינו בעל רשיון אך אינו עובד של התאגיד רשאי לאמן מתמחה בחברה?


שאלה:

4.3.1. עברתי את כל מבחני הרשות. בינתיים פנו אלי שלושה אנשים כדי שאנהל להם תיק. האם אני חייב לדווח לרשות על כך, לערוך הסכם, ביטוח וכדומה?

שאלה:

4.7.2.2. עמדתי בהצלחה בבחינות כלכלה, סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות ודיני ני"ע ואתיקה מקצועית. נכשלתי כמה פעמים בבחינה מקצועית א'. האם אוכל להתחיל התמחות בייעוץ השקעות? ואם אסיים את ההתמחות ועדיין לא אצליח לעבור את בחינה מקצועית א', האם ההתמחות תעמוד לזכותי?


תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים