כניסה

רשימת קרנות נאמנות

חיפוש לפי

שם קרן
מספר בורסה
שם מנהל
סוג קרן כספית
קרן כשרה
עוקבת תיק בנק

פרופיל חשיפה של הקרן:

מניות
מט"ח

סיווג לצורך פרסום

סוג קרן
כותרת על
כותרת ראשית
כותרת משנית

נכס מעקב / BENCHMARK

סוג נכס מעקב
אפיק נכס מעקב
נכס מעקב וסימולו

המידע אודות כל אחת מן הקרנות שברשימה, המוצג בעת בחירת הקרן מתוך הרשימה, מתבסס כולו על דוחות שפרסמו מנהלי הקרנות במגנא, והרשות אינה אחראית לנכונותו, לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בו.


להסבר אודות דמי הניהול בקרנות משולבות ובאגד קרנות לחץ כאן

תוצאות חיפוש

דף  1 מתוך  45

עודכן ב  26/01/2022

 • (0A) PTF משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי

 • (4A) PTF ת"א 125

 • (FOREST 20/80 (2B

 • 0A) FOREST) אגם - אג"ח מדינה

 • 0A) PTF) אג"ח ממשלתי כללי

 • 3B) FOREST) עיטם

 • 4A) PTF)י אינדקס TravelTech מנוטרלת דולר

 • 4A) PTF)י אינדקס ת"א Mid Cap

 • ABי (4D) מניות גלובלי

 • ABי (4D) מניות US

 • DJ Asia Dividend 30 (4D) PTF

 • DJ Internet Composite (4A) PTF מנוטרלת מט"ח

 • DJ US Real Estate (4D) PTF

 • FOREST (י0B)(!) אג"ח ללא מניות

 • FOREST אג"ח (1B)(!)

 • FOREST אג"ח מדורג (0A)(!)

 • FOREST י(1B)י 10/90

 • FOREST י(2A) סלקט 15/85

 • FOREST י(2B) סלקט 25/75

 • FOREST מניות (4B)

 • Gse Spotי (0A) מחקר קונצרני

 • HAREL (4D) US EQUITY - קרן נאמנות לתושבי חוץ

 • ISP Asset Management י(4D) השקעות

 • ISP Asset Managementי (0B) אג"ח ללא מניות

 • ISP Asset Managementי (1B)י 10/90

 • ISP Asset Managementי (2B)י 20/80

 • MTF מחקה (00) All-Bond-ריבית משתנה

 • MTF מחקה (00) אינדקס A ישראל 2-4

 • MTF מחקה (00) אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד

 • MTF מחקה (00) אינדקס A צמוד

 • MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי

 • MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה צמוד

 • MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה שקלי

 • MTF מחקה (00) אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

 • MTF מחקה (00) אינדקס A-AA ישראל 1-3

 • MTF מחקה (00) אינדקס A-AA צמוד

 • MTF מחקה (00) אינדקס A-AA שקלי

 • MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח A-AA לפירעון 2023

 • MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך

 • MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

 • MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות

 • MTF מחקה‏ (00) אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

 • MTF מחקה (00) אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד

 • MTF מחקה (00) אינדקס צמודות בנקים וביטוח

 • MTF מחקה‏ (00) מק"מ

 • MTF מחקה (00) משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

 • MTF מחקה‏ (00) משולבת מק"מ (60%) קונצרני שקלי (40%) חודשי

 • MTF מחקה (00) משולבת צמודות מדד ממשלתיות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי

 • MTF מחקה‏ (00) משולבת קונצרני צמוד (70%) קונצרני שקלי (30%) חודשי

 • MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ממשלתיות (50%) קונצרני (50%) חודשי

דף  1 מתוך  45

​*בהתאם להוראות הדין , מנהל קרן מחקה משולבת קרנות ומנהל אגד ישראלי

אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול קרן מחקה משולבת קרנות או אגד קרנות

מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בקרן כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים