כניסה

הסבר אודות דמי הניהול בקרנות משולבות ובאגד קרנות

בהתאם להוראות הדין , מנהל קרן מחקה משולבת קרנות ומנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול קרן מחקה משולבת קרנות או אגד קרנות מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בקרן כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים