כניסה

רשות ניירות ערך פועלת לתיקון חקיקה אשר יאפשר פתיחת האפשרות לרשום ברישום כפול גם ETF שרשומות למסחר בבורסות נוספות

החל משנת 2017 ובהתאם לתיקון 23 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשע"ד-1994, קרנות חוץ, העומדות בדרישות הקבועות בתקנות וקיבלו את אישור הרשות לכך, מציעות לציבור בישראל את יחידותיהן.

בהמשך לזאת, לראשונה בשנת 2019 קיבלו את אישור הרשות ונרשמו למסחר ברישום כפול בבורסה בתל אביב עשרות קרנות חוץ נסחרות (ETF), אשר נסחרות בבורסות הרישום הכפול, המפורטות כיום בתוספת לחוק ניירות ערך.

כחלק מהאסטרטגיה שהתוותה יו"ר הרשות לשנים הקרובות, הדוגלת בהתאמת פעילות הרשות לתהליכי הגלובליזציה ולפתיחת שוק ההון הישראלי לשוקי העולם, מתכוונת הרשות לקדם תיקון חקיקה אשר יאפשר לרשום ברישום כפול בבורסה בתל אביב גם ETF שרשומות למסחר בבורסות רישום כפול נוספות על אלו המפורטות כיום בדין.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים