כניסה

קרנות נאמנות

מחלקת השקעות עוסקת ברישוי, פיקוח והסדרה של מתווכים שונים בתחום ההשקעות.

היחידה לפיקוח על קרנות נאמנות במחלקת השקעות עוסקת בפיקוח שוטף על עמידת מנהלי הקרנות והנאמנים לקרנות בהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 (להלן – "חוק השקעות משותפות בנאמנות"). כמו כן היחידה מטפלת בבדיקת תשקיפי קרנות המוגשים לרשות לקבלת היתר לפרסומם, ובבדיקת הדוחות המידיים המוגשים לרשות בידי מנהל הקרן והנאמן. בנוסף עוסקת היחידה בפיתוח והפעלה של מערכות התרעה ממוחשבות לאיתור חריגות מהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות ולבדיקת סבירות תשואות הקרנות. כמו כן ניתן ליווי מקצועי של הליכי חקיקה בתחום הקרנות, ושל הליכי אכיפה בהפרות חוק הקרנות, מתן מענה מקצועי לפניות הענף (יחידים וקולקטיב) ופניות ציבור.

באתר זה תוכלו למצוא מידע חיוני למשקיעים בקרנות נאמנות, לרבות מידע אודות הקרנות הפעילות ומנהליהן, שווי עדכני של נכסיהן, דמי הניהול שלהן ועוד.

באתר קיים מידע נרחב אודות הרגולציה על קרנות נאמנות - חוק השקעות משותפות בנאמנות והתקנות מכוחו, הוראות רשות, עמדות סגל, הנחיות מקדמיות, שאלות ותשובות וכן פסיקה בנושאים הרלוונטים לענף הקרנות, לצד נהלים רלוונטים כגון התהליך לקבלת אישור לשמש כמנהל קרן ו/או כנאמן ומידע אודות סדרי הטיפול בתשקיפי הקרנות.

עוד תוכלו למצוא באתר מידע רב בתחום הגילוי הנאות האפקטיבי הנוגע לקרנות לרבות:  עקרונות וכללים לקביעת שם קרן, מידע אודות סיווגי הקרנות וכן מסמך המפרט את הדרך המקובלת לחישוב החשיפה בקרנות למניות ולמט"ח.

לדיווחי החברות באתר המגנא , לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים