כניסה

תובנות מביקורות

עד סוף שנת 2019 פעלה במחלקת השקעות יחידת ביקורת ייעודית שהיוותה אחת מזרועות הפיקוח של המחלקה. 
בשנת 2020 הוקמה מחלקת ביקורת ייעודית ברשות ניירות ערך שמספקת שירותי ביקורת לכלל מחלקות הרשות. 

הביקורות מבוצעות הן כביקורות שטח אשר מתמקדות בגורם מפוקח אחד, והן כביקורות רוחב אשר בודקות נושא מסוים אצל מספר גורמים המפוקחים על-ידי המחלקה. הביקורות מבוצעות על-ידי עובדי מחלקת הביקורת, בשיתוף ובתיאום עם מחלקת השקעות. ממצאי הביקורות מועברים לגופים המבוקרים ומבוצע מעקב לגבי אופן הטיפול בהם. המידע שלהלן כולל ממצאי ביקורות והתייחסות לסוגיות שהתעוררו בעקבות ביקורות שנערכו במסגרת יחידת הביקורת או מחלקת הביקורת, בהתאמה לתקופה בה נערכו. מטרת המידע להביא בפני ציבור המפוקחים את עמדות הסגל בעניינים אלה כדי לתרום לשיפור התנהלותם ולהימנעות מהפרות הדין. ​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים