כניסה

הדרך המקובלת לשערוך זכויות והתחייבויות על פי חוזה אקדמה ולחישוב גובה הפרשי ריבית בעסקת פורוורד

שערוך זכויות והתחייבויות על פי חוזה אקדמה נדרש לצרכים שונים ובכללם יישום הוראה למנהלי קרנות הנאמנות ולנאמנים בדבר כללים לביצוע עסקאות בנגזרי OTC (להלן: "ההוראה").

בהתאם להוראה שערוך הזכויות וההתחייבויות על פי חוזה אקדמה יעשה בדרך מקובלת.

איגוד מנהלי הקרנות הציג בפני סגל הרשות מודל אותו ביקש לראות כדרך המקובלת לשערוך כאמור. לאחר בחינת המודל, החליט סגל הרשות כי יראה בדרך חישוב זו ובה בלבד, כדרך המקובלת לשערוך זכויות והתחייבויות על פי חוזה אקדמה.

חישוב גובה הפרשי ריביות בין מטבעות בעסקת פורוורד נדרש לצרכים שונים ובכללם יישום הוראה למנהלי קרנות הנאמנות בדבר "חישוב דמי ניהול משתנים בקרן מחקה" (להלן: "ההוראה"). בהתאם להוראה, חישוב גובה הפרשי ריביות בין מטבעות של עסקת פורוורד יעשה  בהתאם למודל מקובל (להלן – הדרך המקובלת).  איגוד מנהלי הקרנות הציג בפני סגל הרשות מודל אותו הוא ביקש לראות כדרך המקובלת לחישוב כאמור.

לאחר בחינת המודל, החליט סגל הרשות כי יראה בדרך חישוב זו ובה בלבד, כדרך המקובלת לחישוב גובה הפרשי ריבית בין מטבעות בעסקת פורוורד.

לצפייה בדרך המקובלת לשערוך של זכויות והתחייבויות על פי חוזה אקדמה ולחישוב גובה הפרשי ריבית בעסקת פורוורד לחץ כאן

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים