כניסה

פרוטוקולים מדיוני מליאת הרשות

הערה: סעיף 13 לחוק ניירות ערך קובע כי ככלל אין לגלות מדיוניה של הרשות. במטרה להגביר ככל הניתן את שקיפות עבודתה של הרשות, החליטה מליאת הרשות לפרסם פרוטוקולים של דיוניה, בכפוף לחריגים שונים. מתכונת עריכת הפרוטוקולים השתנתה במשך השנים. נכון למועד זה נערכים הפרוטוקולים בדרך של תמצות עיקרי הדיון. הפרוטוקולים המפורסמים לציבור אינם כוללים נושאים שנקבע כי אינם מתאימים לפרסום, כגון דיונים בעניינים העלולים לפגוע בפרטיות של אדם או חברה, עניינים מנהלתיים, סקירות ועדכונים בנושאים שונים, וכדומה.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים