כניסה

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר: מאסר בפועל לאיש העסקים חיים שיבי
21/11/2001
 
"הקושי בכליאת אדם שניהל את חייו באורח נורמטיבי כאדם מן היישוב נסוג במקרים אלו מפני אינטרס של החברה להטיל אות קלון על מצחו של העבריין"
 
בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה היום את ערעורו של איש העסקים חיים שיבי על עונש המאסר בפועל שהטיל עליו בית משפט השלום. שיבי הורשע בהשפעה בדרכי תרמית על תנודות שערי ניירות ערך. היום, כאמור, הטיל הרכב של שלושה שופטים בראשות סגן נשיא בית המשפט המחוזי, יהושע גרוס, שישה חודשי מאסר בפועל שלא ירוצו בעבודות שירות. את המדינה ייצגו בתיק זה עורכי הדין אבי פורג וציפי גז מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).
 
שיבי, המנכ"ל ובעל המניות העיקרי בחברת אטומיק השקעות, החזיק – באמצעות אטומיק – במניות של חברת לומיר אחזקות. באוגוסט 1998 נתן הוראת קנייה לחשבונו האישי של מניות לומיר, בשער שהיה נמוך בתשעים אחוזים משער הפתיחה. מייד לאחר מכן נתן הוראת מכירה מחשבונה של החברה של אותה כמות מניות ובאותו שער נמוך. העסקה בין שתי ההוראות הנוגדות בוצעה ובכך קבע שיבי את שער הנעילה במניות לומיר באותו יום. לאחר מכן מכר את המניות שהחזיק בחשבון החברה, באותו שער עצמו, לחשבון של חמותו, בעסקה מחוץ לבורסה. כך יצר שיבי מחזור מסחר מלאכותי במניות לומיר והשפיע בדרכי תרמית על תנודות שערי ניירות הערך. את הפרשה חקרה מחלקת החקירות של רשות ניירות ערך.
 
בית משפט השלום הרשיע את שיבי וגזר עליו עונש מאסר בפועל של שמונה חודשים וקנס בגובה40,000 שקל. על טענתו של שיבי, לפיה ביצע את התרמית בשל שיקולי מיסוי, קבעה אז השופטת יהודית אמסטרדם כי "אין להבחין בין מי שמבקש ליצור לעצמו יתרון מיסוי באמצעות הפעלת השפעה על ידי פעולה בשוק לבין עבריין מס אחר שרצונו להפיק רווח במישרין על שער המנייה". אמסטרדם אף דחתה חוות דעת פסיכיאטרית שטענה כי שיבי ביצע את מעשיו בשל "דחף רגעי שהוא פרי של עיוות בשיקול הדעת", וקבעה כי האיש תיכנן את מעשיו מראש והוא פעל באופן מודע כשביצע את פעולותיו. שיבי ערער על גזר הדין לבית המשפט המחוזי.
 
השופטים דחו את טענות שיבי אחת לאחת. את הטענה שלשיבי אין עבר עברייני קודם דחו תוך קביעה ש"דווקא העובדה כי מעשהו של המערער לא דרש כל התנהגות עבריינית מוקדמת או תכנון מאומץ מלמדת אותנו אודות הסכנה הנשקפת לציבור המשקיעים בשוק ההון ואת הקלות הבלתי נסבלת בה יכול אדם יחיד לגרום לנזק ציבורי רב משמעות". על הטענה לפיה לא נגרם כל נזק לציבור המשקיעים אמרו השופטים כי היא אינה מדויקת מאחר שנזק כזה נגרם לחברת לומיר. עוד קובעים השופטים כי "בעיקר אין הדברים מדויקים, הואיל וכל פעולה ממין זה מותירה חותמה בכך שהיא פוגעת בביטחון המשקיעים ובקיומו של המסחר הסדיר וההוגן בשוק ניירות הערך". השופטים גם דחו את טענת שיבי כי לא ניסה להשיג רווח בהזכירם כי הוא "הודה מפורשות כי מטרתו היתה להשיג רווח מיסויי על ידי גרימת הפסדים לחברה… מטרתו הייתה ברורה והוא פעל להשגתה באופן מודע ותכליתי". כמו כן, דחה בית המשפט פעם נוספת את חוות הדעת הפסיכיאטרית שהביא שיבי.
 
בפסק דינם כתבו השופטים כי "דווקא פשטותה של העבירה וה'סטריליות' שבה היא לכאורה מבוצעת מחייבות אותנו לנקוט ביד קשה, אשר לא תותיר כל ספק באשר לחומרתה ותבטא את סלידת הציבור מהתקיימותה". הם הודיעו כי הם דוחים את בקשת שיבי להמיר את עונש המאסר בפועל בעבודות שירות בנימוק ש"הקושי בכליאת אדם שניהל את חייו באורח נורמטיבי כאדם מן היישוב נסוג במקרים אלו מפני אינטרס של החברה להטיל אות קלון על מצחו של העבריין". יחד עם זאת, התחשבו השופטים בעובדה ששיבי הוא אב לתינוק בן שנה ושהוא עושה מאמצים לשקם את חייו, והפחיתו את עונשו לשישה חודשי מאסר בפועל.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים