כניסה

הבורסה תשלם לראשונה אגרה לרשות ניירות ערך

10/09/2001

הרשות הפחיתה את סכומי האגרות המוטלות על קרנות הנאמנות. מירי כץ: "שינינו היום את אופן חלוקת האגרות המשולמות לרשות בין המשתתפים בשוק ההון"
 
ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום הסדר שבמסגרתו תשתתף הבורסה לראשונה במימון פעילות הפיקוח של רשות ניירות ערך. על פי הסדר זה תעביר הבורסה לרשות מדי שנה סכום כולל של שמונה מיליון שקל. סכום זה יהיה צמוד למדד ויתעדכן אחת לשלושה חודשים. ההסדר החדש התקבל לאחר שהבורסה ויתרה על התנגדותה הראשונית לתשלום אגרה לרשות. נקבע כי מדי שלושה חודשים תעביר הבורסה לרשות סכום של שני מיליון שקל, שיהיה צמוד לגובה מדד המחירים לצרכן לרבעון שבגינו משולמת האגרה. בסיס החישובים הוא מדד דצמבר 2000.
 
הרשות השלימה את הרפורמה במבנה האגרות שהיא גובה באמצעות הפחתת הגבייה מקרנות הנאמנות. על פי ההסדר שנקבע, ישלם מנהל קרן מדי חודש סכום של 0.03% משווי עודף התקבולים מההנפקות על הפדיונות שנצברו בקרן במהלך החודש. זאת, במקום 0.03% משווי ההנפקות בקרן ברוטו מדי יום, כפי שהיה נהוג עד עתה.
 
כחלק מאותו מהלך, אישרה ועדת הכספים את העלאת שיעורי האגרות השנתיות שמשלמים מנהלי הקרנות. מנהל קרן ששווי נכסיה בעת התשלום הוא עד 5.717 מיליון שקל ישלם אגרה שנתית הגבוהה ב-5% מזו ששילם עד כה. מנהל קרן ששווי נכסיה הוא עד 22.868 מיליון שקל ישלם אגרה שנתית הגבוהה ב-13% מזו ששילם עד כה. בהתאמה הועלו גם שיעורי האגרות השנתיות של מנהלי קרנות ששווי נכסיהן הוא עד 91.468 מיליון שקל (תוספת של 23%) ושל מנהלי קרנות ששוויין גדול מ-91.468 מיליון שקל (תוספת של 44%). בסך הכל, ישלמו מנהלי הקרנות לרשות מדי שנה סכום הנמוך בכתשעה מיליוני שקלים.
 
"זה לקח זמן רב, אבל אני חושבת שבסיכומו של דבר מצאנו כאן את הפתרון הנכון", אמרה יו"ר הרשות, מירי כץ בסיום ישיבת הוועדה, "שינינו היום את מבנה האגרות המשולמות לרשות, באופן שיוצר חלוקה נכונה יותר בין כל המשתתפים בשוק ההון. אסור לשכוח שכל האגרות הללו נועדו לחזק את שוק ההון, באמצעות מימון פעילות הפיקוח והרגולציה של הרשות, ולהבטיח שיישמרו האינטרסים של ציבור המשקיעים בצורה המקצועית ביותר. אין לי ספק שלא רק ציבור המשקיעים יצא נשכר מכך, אלא כל הגורמים הפעילים בשוק ההון".
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים