כניסה

אושרו סדרי טיפול בדוחות המוגשים על פי תקנות הצעות פרטיות ועיסקאות ניגודים

11/07/2001

סדרי הטיפול נקבעו בעקבות תיקון מס' 19 לחוק ניירות ערך
 
סגן ראש הממשלה ושר האוצר, סילבן שלום, אישר היום שורה של סדרי טיפול בדוחות המוגשים על פי תקנות הצעות פרטיות ועיסקאות עם בעלי שליטה ("עיסקאות ניגודים"). סדרי הטיפול נקבעו בעקבות תיקון מס' 19 לחוק ניירות ערך, שפורסם בפברואר אשתקד. התיקון הסמיך את הרשות לקבוע אותם, באישור שר האוצר.
 
רוב הכללים הללו כבר נהוגים בפועל. ואולם, הרשות הציעה לעגן אותם בחקיקת משנה, במטרה להקל על החברות: כך יוגדרו במדויק ההסדרים הכרוכים בחובות הדיווח.
 

סדרי הטפול ייכנסו לתוקף במועד פרסומם ברשומות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים