כניסה

רשות ניירות ערך אישרה תקנה המחייבת חברות ציבוריות לדווח על תרומות

20/06/2001

הנוסח המוצע כי הדיווח יצורף לדוח הדירקטוריון, המצורף אל הדוחות הכספיים
 
מליאת רשות ניירות ערך אישרה אתמול הצעת תקנה המחייבת חברות ציבוריות לכלול בדוחות שהן מפרסמות לציבור דווח על היקף התרומות של החברות . את התקנה יזם שר האוצר, סילבן שלום.
 
הדיווח ייכלל במסגרת דוח הדירקטוריון, המצורף אל הדוחות הכספיים. הנוסח שאושר קובע כי חברה תהיה חייבת פרט את מדיניותה בנושא מתן תרומות, כמו גם את שילובה של מדיניות זו בעסקי החברה בכלל. התקנה מחייבת דווח על היקפי התרומות בשנה שלגביה נמסר הדיווח, לציין את ההתחייבויות לגבי תרומות עתידיות ולפרט את הקפי התרומות לכל אחד מהתחומים אליהם החברה תורמת.
 
 התקנות אמורות להיות בתוקף החל מה 31- בדצמבר השנה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים