כניסה

רשות ניירות ערך אישרה לראשונה את מבנה התשקיף של חברות דואליות בארץ
10/09/2001
 
הרשות דנה בנושא בעקבות פנייה של שתי חברות שהסבירו כי בכוונתן לבצע בישראל הנפקה של ניירות ערך לציבור
 
רשות ניירות ערך אישרה השבוע עקרונית את מבנה התשקיף של חברות הרשומות למסחר בבורסה בתל-אביב ברישום כפול הרוצות להציע ניירות ערך לציבור בארץ. זו הפעם הראשונה מאז הונהג חוק הרישום הכפול, שחברות הרשומות בהסדר זה מבקשות לבצע הנפקה בישראל.
 
שתי חברות פנו לרשות בהקשר זה לאחרונה, והסבירו כי בכוונתן לבצע בישראל הנפקה של ניירות ערך לציבור. בעקבות הפניות, קיימה הרשות דיון לגבי המתכונת שבה יש להגיש את תשקיף ההנפקה. בסיכום הדיון קבעה הרשות, כי התשקיפים שיפרסמו שתי החברות בארץ יהיו בשפה האנגלית ויתבססו על המתכונת המחייבת חברה אמריקאית-מקומית הנסחרת בארה"ב.
 
יו"ר הרשות, מירי כץ, אמרה כי "כבר בשלב החקיקה של חוק הרישום הכפול פעלנו על מנת שהחוק לא רק יקל בשלב הרישום אלא גם יעודד הנפקה בארץ של חברות שירשמו ברישום כפול וזאת בכדי לתמוך בגיוסי ההון בארץ ; אחרי הכול, זוהי המטרה המרכזית של כל שוק הון". לפיכך, הוסמכה הרשות בחוק לפטור חברות ברישום כפול מפרטים בתשקיף, תוך שמירת ההגנה על ציבור המשקיעים.
 
ההחלטה שקיבלה הרשות מאמצת למעשה את המלצות ועדת ברנע בנוגע למבנה העתידי של תיאור עסקי החברה בתשקיפים הישראליים. המלצות אלה מאמצות בעיקרן את מתכונת התשקיף הנהוגה בארצות הברית. הוועדה סיימה את עבודתה במארס ובימים אלו מסיימים ברשות את המלאכה של הפיכת ההמלצות להצעה לתיקון חוק והתקנת תקנות.
 
"ההחלטה שקיבלנו מתבססת על השאיפה להביא למצב בו יתקיים דמיון רב בין תשקיפים ישראליים לתשקיפים אמריקניים, פרט להבדלי השפה", אמרה מירי כץ, לאחר הדיון, "דמיון כזה אנחנו רוצים שיהיה גם בין הדיווחים התקופתיים בארץ ובארה"ב. כך נאפשר למשקיע להשוות בין הדיווחים של כלל החברות בשוק הישראלי, אלה שברישום כפול ואלה הנסחרות רק בישראל".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים