כניסה

יועצי השקעות ומנהלי תיקים שיתחמקו מחובות הדיווח השנתי לרשות ניירות ערך יספגו קנס של אלפי שקלים
15/11/2001
 
ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה את הצעת רשות ניירות ערך בעניין
 
יועצי השקעות עצמאיים וחברות לייעוץ השקעות ולניהול תיקים שלא ימלאו אחר חובות הדיווח יחויבו בתשלום קנסות בגובה אלפי שקלים. את ההצעה הזו, שגיבשה לאחרונה רשות ניירות ערך, אישרה היום ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.
 
החוק המסדיר את פעילות יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים (שרשות ניירות ערך מפקחת על פעילותם) קובע מהן חובות הדיווח החלות על יועצי השקעות ומנהלי תיקים. בין השאר, קובע החוק כי מי שעוסק במקצועות אלה ברשיון חייב לדווח אחת לשנה על הדרך וההיקף בה ביטח את השקעות לקוחותיו (ואם מדובר בתאגיד - גם על ההון העצמי שלו). ביטוח זה הוא בעל חשיבות, משום שהוא מאפשר לפצות את הלקוח במקרה של מעילה או רשלנות של בעל הרשיון. כמו כן, נקבע שם שבעל רשיון לייעוץ השקעות או לניהול תיקים חייב להודיע לרשות ניירות ערך על כל אירוע שעלול לפסול אותו מלהמשיך ולהחזיק ברשיון.
 
עד כה נחשבו עבירות אלה לעבירות פליליות בלבד. על מנת להתמודד איתן היה על הרשות להפעיל את מנגנון האכיפה הפלילית, שהוא יקר וסבוך למדי ביחס לסוג העבירות. הליך כזה עלול להמשך זמן רב. משום כך, המליצה הרשות לשר המשפטים לקבוע בתקנות שעבירות אלה הן גם עבירות מנהליות. ההגדרה החדשה מאפשרת לפשט בהרבה את הליך האכיפה המופעל נגד בעלי רשיון שמפרים את חובות הדיווח, משום שעל עבירות מסוג זה ניתן להטיל קנס בהליך שאינו פלילי.
 
בתקנות שהציעה הרשות ושאושרו היום בוועדת החוקה נקבע שיועץ השקעות שהפר את חובות הדיווח יחויב בתשלום קנס בגובה 3000 שקל. אם גם לאחר שתודיע לו הרשות על הטלת הקנס המנהלי הוא ימשיך להפר את חובות הדיווח, יוטל עליו קנס נוסף, בגובה 100 שקלים לכל יום הפרה. לגבי תאגידים, הקנסות גבוהים יותר: 10000 שקל להפרה ו-250 שקל לכל יום הפרה שיימשך לאחר מועד הטלת הקנס.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים