כניסה

שופטת בית משפט השלום: "מידע אודות הצעת רכש מהווה מידע פנים"

09/07/2001

השופטת יהודית אמסטרדם קבעה, בפסק דינו של מאיר הדר, שורה של נורמות חדשות לגבי התייעצות עם מנהלי תיקים בנושאים המהווים מידע פנים
 
שופטת בית משפט השלום בתל אביב, יהודית אמסטרדם, קבעה היום כי מידע אודות הצעת רכש של חברה מהווה מידע פנים. הקביעה ניתנה בפסק דינו של מאיר הדר, שזוכה מחמת הספק על ידי בית משפט השלום מאשמה של שימוש במידע פנים על ידי איש פנים, אך קבעה כי נותר ספק אם היה לו יסוד סביר להניח כי מי שקיבל ממנו את המידע יעשה בו שימוש. השופטת פסקה כי התביעה הוכיחה שהדר היה איש פנים וכי המידע שמסר היה מידע פנים. את המדינה ייצגה בתיק זה סגנית בכירה לפרקליט מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), עו"ד חנה קורין.
 
הדר שימש בחודש יולי 1996 כמנהל בחברת י.ל.ר שוקי הון. החברה נמנתה אז על קבוצת החברה לישראל. באותה תקופה החזיקה החברה לישראל 54% ממניות חברת הנאמנות להשקעות פריון. יוסף טייכר, מנכ"ל י.ל.ר דאז, ומאיר הדר עצמו יזמו אז מהלך בו תרכוש החברה לישראל מהציבור את כל מניות פריון ולאחר מחיקת פריון מהמסחר היא תאבד את מעמדה כחברה ציבורית ותהפוך לחברת-בת פרטית. מאיר הדר הואשם כי במהלך התקופה בה הכין את הצעת הרכש מהציבור הוא מסר מידע על כך לישראל מאיו, מנהל תיקים בחברת בטוחה. הפרטים נגעו להצעת הרכש, לרקע להגשתה ולתנאיה. כמו כן עידכן הדר את מאיו באופן שוטף על התקדמות הטיפול בהצעת הרכש ועל המחיר שמתכוונת החברה לישראל להציע לציבור מחזיקי ניירות הערך של פריון.
 
במהלך המשפט טען הדר כי קשריו עם מאיו היו על בסיס יחסי אמון ביניהם ונועדו להתייעצות בלבד ולא כדי שמאיו יוכל לעשות שימוש במידע, כפי שאכן קרה בפועל. השופטת קבעה כי ניתוח עדותו של הדר מגלה כי מסר למאיו גם מידע שלא נדרש כלל לצורך ההתייעצות ופנה אליו בתכיפות רבה מכפי שהיה נדרש. "אין אלא להגיע למסקנה כי ההתייעצויות עם מאיו היו תכופות ומעל לסביר", אמרה. היא הוסיפה כי "העברת המידע המפורט למאיו, לכל אורך הדרך היתה מיותרת ובלתי ראויה, והנאשם נהג ברשלנות רבה".
 
עדויות של אנשי שוק ההון במשפט התייחסו לתופעת ההתייעצות כאל תופעה שכיחה. "עדותם, שיש בה מהעירוב של התייעצות עם בנקאי והתייעצות עם מנהל תיקים מדגישה רק את הצורך בקביעת נורמות ברורות וחדות בנושא זה בשוק ההון", קבעה השופטת אמסטרדם. לדבריה, "אין לקבל באופן גורף כי התייעצות עם מנהל תיקים בנושאים רגישים המלווה בהכרח במסירת מידע פנים הינה תמיד מותרת, וצודקת באת-כוח התביעה בטענתה כי התמונה שעלתה מעדויות אנשי שוק ההון מעוררת דאגה". היא הוסיפה כי החלת נורמות המקובלות על בנקאי השקעות גם על מנהלי תיקים, בלא שתהיה מודעות לכך שמנהלי תיקים מנצלים מידע שנמסר להם לצרכיהם, כפי שקבעו בתי המשפט בעבר מראה ש"בילבול יוצרות וחוסר זהירות מצאו להם אחיזה מסוכנת בהתנהגות אנשי שוק ההון".
 
בפסק הדין קבעה השופטת כי "יש לבדוק כל מקרה עפ"י נסיבותיו ואם היתה הצדקה למסירת מידע פנים והסיסמא 'התייעצות' אינה סיסמת עלי בבא לפתיחת שער המערה לאוצרות המוכמנים בה. הנאשם חייב היה לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי שיהיה ברור למנהל התיקים שמדובר ב'התיעצות' וכי הוא מוזהר משימוש ניצול המידע הרגיש שקיבל למטרותיו שלו". נוסף על כך, כאשר ההתייעצות תהיה רק עם איש אמון וכן ש"אין להיוועץ במנהל תיקים המחזיק בנייר הספציפי נשוא ההתייעצות ואין להיוועץ במי שמנהל תיקי השקעות גדולים, גם אם לו מומחיות יתרה".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים