כניסה

שר האוצר חתם על התקנות המאפשרות לרשות ניירות ערך לגבות לראשונה אגרה מהבורסה
24/09/2001
 
הרשות הפחיתה את סכומי האגרות המוטלות על קרנות הנאמנות. מירי כץ: "עשינו צעד גדול קדימה. המבנה החדש של האגרות משקף את ההנחה שיש לחלק את עלויות הפיקוח בין כל הפעילים בשוק"
 
לאחר מאבק שארך כשנתיים, נתן אתמול שר האוצר, סילבן שלום, את הגושפנקא הסופית לשינוי מבנה האגרות המממנות את פעילות הפיקוח של רשות ניירות ערך. שלום חתם אתמול על התקנות המאפשרות לרשות ניירות ערך לגבות לראשונה אגרה גם מהבורסה במטרה להגיע לחלוקה צודקת יותר של הפעילות הזו, שהיקפיה דורשים את שיתוף כל שחקני שוק ההון. על פי התקנות, תעביר הבורסה לרשות מדי שנה סכום כולל של שמונה מיליון שקל. סכום זה יתעדכן בהתאם למדד המחירים לצרכן.
 
"עשינו צעד גדול קדימה", אישרה יו"ר רשות ניירות ערך, מירי כץ, "המבנה החדש של האגרות משקף את ההנחה שכל השחקנים בשוק ההון צריכים ליטול חלק במימון הפיקוח שמבצעת הרשות. זה נכון יותר וצודק יותר מאשר המצב שהיה קודם לכן. במשך שנתיים תמימות נאבקנו כדי להביא לכך, ואני שמחה שסוף סוף המבנה החדש של האגרות יוצא לדרך".
 
הרשות השלימה את הרפורמה במבנה האגרות שהיא גובה כשהפחיתה את הגבייה מקרנות הנאמנות. בסך הכל, ישלמו מנהלי הקרנות לרשות מדי שנה סכום הנמוך בכתשעה מיליוני שקלים מסך כל האגרות ששילמו עד כה.
 
הקלות נוספות ניתנו במסגרת המהלך בכל הקשור לאגרות המשולמות בשל הנפקת ניירות ערך מסחריים והקצאות פרטיות. כמו כן, נקבעו אגרות שנתיות לחברות הרישום הכפול הזהות לאגרות השנתיות החלות על שאר החברות.
 
"המנדט שלנו הוא לפקח על הפעילות בתחום ניירות הערך", סיכמה מירי כץ, "פעילותנו ממומנת במלואה מאגרות שאנו גובים. אין שום היגיון בכך שמי שאינו עוסק בתחום הזה ישתתף במימון פעולות הפיקוח. להפך: רק מי שמשתתף בפעילות הזו ומקבל שירותים מהרשות, ראוי שישתתף במימונם. מהשבוע זה קורה".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים