כניסה

בית המשפט המחוזי דחה את ערעור יוסף ויובל מהרשק על הרשעתם בעבירת מידע פנים

16/09/2001

בהתאם לסעיף 232 לחוק החברות לא יוכלו עוד השניים לכהן כדירקטורים בחברת התכוף
 
בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה היום את ערעורם של יוסף ויובל מהרשק על הרשעתם בעבירת שימוש במידע פנים.  השניים, אחד מהם יו"ר דירקטוריון החברה והשני משמש כיום כמנכ"לה, הורשעו בערכאה נמוכה יותר בעבירות של מחדלי דיווח ושל שימוש במידע פנים. בהתאם לסעיף 232 לחוק החברות – הקובע כי מי שהורשע בעבירה של שימוש במידע פנים לא יוכל עוד לכהן כדירקטור, אלא אם חלפו חמש שנים מיום הרשעתו – לא יוכלו עוד השניים לכהן כדירקטורים בחברת התכוף.
 
בשנת 1992 ניהלה חברת התכוף חרושת ברזל בע"מ (שמאז 1981 נסחרים ניירות הערך שלה בבורסה) משא ומתן עם חברות אחרות להקמת מפעל בבאר שבע לייצור ושיקום של קרונות רכבת, נגררים ומרכבים. יוסף מהרשק שימש באותה תקופה כיו"ר מועצת המנהלים בהתכוף, ובנו יובל שימש כדירקטור ; השניים גם החזיקו במניות של החברה. בדצמבר אותה שנה קיבל משרד המסחר והתעשיה את בקשת התכוף להעניק למפעל מעמד של מפעל מאושר ולאשר לו תכנית השקעות בסך 4.8 מיליון שקל. בתום חקירה שניהלה רשות ניירות ערך בפרשה, הוגש כתב אישום נגד השניים ובו הם נאשמו כי לא דיווחו במועד לרשות ולבורסה על המשא ומתן ועל האישור שקיבלו מהתמ"ס. בכתב האישום שהוגש נגדם בבית משפט השלום טענה המדינה כי השניים ביצעו שתי עסקאות במניות החברה, תוך שהם עושים שימוש במידע הפנים שהיה בידיהם בנוגע למשא ומתן להקמת המפעל ולאישור שקיבלו ממשרד המסחר והתעשייה. כמו כן נאשמו השניים כי לא דיווחו במועד לרשות ולבורסה על המו"מ ועל האישור.
 
יוסף ויובל מהרשק הורשעו, בסופו של דבר, בעבירה של שימוש במידע פנים על ידי איש פנים ובהפרה של חובת הדיווח ביחס לעסקה אחת. השניים ערערו על ההרשעה והיום, כאמור, דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב את ערעורם בנוגע לעבירת שימוש במידע פנים.
 
בית המשפט קיבל את טענותיה של התובעת מטעם פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), עו"ד חנה קורין והשאיר בעינו את הרשעת השניים בעבירת מידע פנים. הם זוכו מעבירת אי-הדיווח, משום שערב גזר הדין בעניין זה חל שינוי חקיקתי בנושא הדיווח. בית המשפט, בהרכב שכלל את השופטים ברלינר, המר ושטופמן, אישר את קביעת בית משפט השלום לפיה המידע שהיה בידי השניים ענה על הגדרת מידע פנים. בפסק הדין נקבע כי מידע על משא ומתן מהווה מידע פנים גם כאשר החוזה שעליו דנים כפוף עדיין לשינויים, תיקונים, חרטה של אחד מהצדדים ואף "פיצוץ" במשא ומתן. "כאשר מדובר בעסקה או חוזה שצריך להיחתם, הרי השאלה היא מתי ניתן לומר שהצדדים הסכימו על עיקרי הדברים, ועברו כברת דרך של ממש בדרך לגיבוש ההסכם על כל פרטיו, באופן שהכף נוטה יותר לכיוון קיום העיסקה מאשר לביטולה", נאמר בפסק הדין.
 
בית המשפט קבע באופן נחרץ כי התביעה אינה צריכה להוכיח שמידע הפנים הוא שגרם לביצוע העסקאות במניות חברת התכוף. הוא הוסיף וקבע כי די לתביעה להוכיח שבזמן ביצוע העסקאות החזיק איש הפנים במידע פנים.
 
כמו כן, חזר הרכב השופטים שדן בערעור מהרשק על ההגדרה הערכית של מידע פנים, כפי שזו נקבעה בפסקי דין קודמים. "השאלה היא תמיד מהי ההשפעה על המשקיע הסביר בדרכו לבורסה", נאמר בהחלטת השופטים, "משקיע סביר אשר ישמע על פריצת הדרך, על תחום חדש שאליו נכנסת התכוף, ספק אם ייעצר כדי לשאול את עצמו מהו נפח ההשקעה באותו תחום חדש יחסית לכלל נכסיה של התכוף או לכלל השקעותיה. די בכך שהתעניינותו הראשונית של המשקיע הסביר תתעורר ותביא אותו לכלל נכונות לשלם מחיר גבוה יותר עבור מניה, כדי שהמידע ייחשב מידע פנים".
 
השופט זאב המר קבע כי אין להבין מהנמקת הזיכוי שתמיד כאשר מתנהל מו"מ רשאית החברה לעכב את הגשת הדוח בטענה שמדובר אך ורק במשא ומתן ושלא נחתמה עדיין עסקה.
 
כאמור, חוק החברות קובע כי מי שהורשע, בין השאר, בעבירה של שימוש במידע פנים, לא יוכל עוד לכהן כדירקטור (אלא אם חלפה תקופת צינון של חמש שנים לפחות). יוסף ויובל מהרשק יאלצו, אם כן, להתפטר מתפקידיהם כדירקטורים בהתכוף.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים