כניסה

ועדת הכספים אישרה את תקציב רשות ניירות ערך לשנת 2002
30/12/2001
 
מירי כץ קיבלה על עצמה לקצץ בסעיף השכר של בכירי הרשות. תבחן בעוד כמה חודשים את האפשרות להפחית את האגרות השנתיות של התאגידים הציבוריים
 
ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את תקציב רשות ניירות ערך לשנת 2002. במהלך הדיונים על אישור התקציב קיבלה על עצמה יו"ר הרשות, מירי כץ, לקצץ כמיליון שקל בסעיף השכר של עובדי הרשות הבכירים. הקיצוץ מתבצע בעקבות ההחלטה על הקפאת שכר הבכירים בשירות הציבורי. בהתאם לכך הודיעה מירי כץ כי היא מוותרת על העלאת שכרה.
 
נוסף על כך הודיעה מירי כץ כי במהלך החודשים מרץ ואפריל בכוונתה לבחון שוב את הכנסות הרשות מהאגרות השנתיות שהיא גובה מתאגידים ציבוריים. כץ הודיעה כי אם תיווכח שהכנסות הרשות אינן נפגעות, תורה על הקטנת האגרות השנתיות בשיעור של כעשרה אחוזים.
 
"אני מודעת לצורך לתרום למשק בתקופת המשבר שבה הוא מצוי, ועל כן החלטנו לתרום את חלקנו באמצעות קיצוץ בסעיפי השכר ובוויתור על משרות נוספות שהתקנים שלהן כבר אושרו לנו על ידי האוצר", אמרה מירי כץ במהלך הישיבה.
 
במכתב המסכם את שנת 2001 ברשות ששלחה השבוע לשר האוצר, כתבה מירי כץ כי "למרות המשבר בשוק ההון, הייתה זו שנה של גידול ללא תקדים במספר קרנות הנאמנות. במהלך השנה נוספו עד כה 60 קרנות חדשות (שתיים נוספות הגישו תשקיף ולא התחילו לפעול בסופו של דבר וקרנות חדשות נוספות הגישו תשקיף רק לאחרונה), ובכך גדל מספר הקרנות מאז 1996 בכ- 62% ומספרן עומד היום על 513 לעומת 317 קרנות ב-1996".
 
כץ דיווחה גם כי חלה עלייה קלה במספר מבקשי הרשיונות לשמש כיועצי השקעות ומנהלי תיקים חלה עליה קלה ומספר הנבחנים עמד השנה על כ-3000 יחידות בחינה. "בשאר המחלקות", נאמר בהמשך המכתב, "נוצל הזמן להעמקת הבדיקה והאכיפה כמתחייב מתנאי המשק המכתיבים צורך בתשומת לב מיוחדת לדיווחי החברות ולהתקדמות חשובה בהליכי חקיקה ותקינה המהווים מענה לתנאים המשתנים במהירות תשתית נחוצה לימים טובים יותר".
 
כמו כן, השקיעה הרשות השנה משאבים עצומים בהקמת מערכת הדיווחים המיועדת לאפשר את העברתם ופרסומם של כל הדיווחים לרשות ולציבור באמצעות האינטרנט. מערכת זו, שתהיה כנראה הראשונה שתעשה שימוש נרחב בחוק החתימה האלקטרונית, מציבה אתגרים עצומים - טכנולוגיים וחקיקתיים. מהקמת המערכת מתחייב להגדיר את כלל סוגי הדיווחים הניתנים לרשות, כ-200 במספר, בצורת טפסים מובנים המחייבים מתן מענה לכל פרט שגילויו עשוי להידרש ולשנות את הוראות החוק והתקנות בהתאם. מובן ששינוי השיטה מחייב לתת את הדעת גם על סוגיות שונות המשנות מאופיין כתוצאה משינוי מדיום הדיווח כגון: הפסקות מסחר, מועד וזהות המדווחים על עסקאות בעלי עניין ועוד.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים