כניסה

שנתיים מאסר בפועל לאיש העסקים אליעזר אורן, שהורשע ביותר ממאה עבירות על חוק ניירות ערך
12/12/2001
 
השופט עמירם בנימיני: "ידעו עברייני הצווארון הלבן… כי בסופו של תהליך צפוי להם עונש משמעותי גם אם ניהול ההליכים יתמשך ככל שהדבר יידרש"
 
שנתיים מאסר בפועל, 18 חודשי מאסר על תנאי וקנס בגובה 600 אלף שקל – זה העונש שגזר היום שופט בית משפט השלום בתל אביב, עמירם בנימיני, על איש העסקים אליעזר אורן. אורן הורשע לפני כשישה שבועות בעבירה של השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך (מניפולציה), ב-6 עבירות הנעה בדרכי תרמית לרכוש או למכור ניירות ערך וב-95 עבירות של אי מתן הודעה על אחזקות של בעל עניין בכוונה להטעות משקיע סביר. את הפרשה חקרה מחלקת החקירות של רשות ניירות ערך.
 
בגזר הדין תיאר השופט בנימיני את סיפור הרצתה המטאורית של מניית אופנת ברוך על ידי הנאשם אליעזר אורן במחצית השנייה של שנת 1992 והעלאתה בצורה מלאכותית בשעורים של מעל300% (מדד המניות הכללי עלה באותה תקופה בכ28%). אורן עצמו מימש סכום של כ-12 מיליון שקל ממניות אופנת ברוך בשערים הרבה יותר גבוהים מאלה שבהם רכש את המניות.
 
אורן עצמו, כאמור, רכש מניות של החברה ובסוף 1992 הגיע למצב שבו החזיק כ-30 אחוז מהון המניות שלה.
למרות זאת, לא דיווח על היותו בעל עניין בחברה ועל 95 עיסקאות של קנייה ומכירה במניותיה לאחר שהפך לבעל עניין. "הנאשם העלים מהציבור כולו את העובדה שהיה בעל עניין ואת העיסקאות שביצע במניות אופנת ברוך, מכמה סיבות", קבע השופט בנימיני, "ראשית, הנאשם רצה להעלים מידיעת ציבור המשקיעים את העובדה שהוא אסף מניות של אופנת ברוך כדי שלא לחשוף את תוכנית ההשתלטות. שנית, הנאשם ביקש להעלים את היותו בעל עניין מידיעת אותם גורמים שהוא מכר להם מניות אופנת ברוך בעיסקאות מחוץ לבורסה, על מנת שיוכל להציג את עצמו כמתווך נטול פניות, ואף לגבות מהם עמלה בגין עיסקאות אלו".
 
פעילותו של אליעזר אורן במניות אופנת ברוך במהלך אותה תקופה התאפיינה בתבנית קבועה: אורן דאג להזרמה מתמדת של ביקושים אגרסיביים בבורסה, שלא היה סיכוי כי יסופקו. ביקושים אלה יצרו למניות מגמת עליה. אורן נהג לסגת ממרבית הביקוש במהלך המסחר. כמו כן דאג לקלוט היצעים של המניות (בעצמו או על ידי אחרים) ובכך יצר לשער "רצפה" מלאכותית. נוסף על כך, דאג להפיץ על המניה מידע חיובי. בית המשפט קבע כי אורן הורשע אמנם בעבירה אחת בלבד של השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך, אבל לאמיתו של דבר ביצע את העבירה הזו במהלך 29 ימי מסחר שבהם הביאה פעילותו לעליית השער או למניעת ירידתו או להיפוך מגמות המסחר.
 
התובעת, עו"ד יעל אלמוג מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), ביקשה להטיל על אורן עונש מאסר בפועל וקנס כספי גבוה והדגישה את מספרן הרב וסוגיהן השונים של העבירות בהן הורשע – כולן עבירות ניירות ערך. עו"ד אלמוג הדגישה שרק ענישה מחמירה מאוד תאותת לציבור שכספו מוגן וללא ענישה כזו יעדיף הציבור להימנע מהשקעה בבורסה. עו"ד אלמוג הסבירה כי מעשיו של אורן פגעו קשה באינטרס הציבורי של יעילות שוק ההון ובתדמיתו בעיני הציבור.
 
בשלב הטיעונים לעונש טען אורן, באמצעות עו"ד גיורא אדרת, כי נגרם לו עינוי דין בשל הזמן שחלף מאז ביצע את העבירות שבהן הורשע (1992) ומאז התנהלה החקירה בפרשה זו (1993). בגזר הדין מביא השופט בחשבון את העובדה שאורן לא הודה בביצוע העבירות, אפילו לא אלה שהודה החקירה בביצוען. השופט בנימיני קבע כי מאחר ואורן כפר ברוב העובדות שבכתב האישום (כתב האישום הוגש ביוני 1997), "היה צורך לנהל הליך הוכחות ארוך ורחב היקף, מן הסוג המוכר בתיקי ניירות ערך, וזאת בתנאים של עומס שיפוטי שהושפע גם מן הצורך לתת עדיפות לתיק אסון גשר המכביה והצטברות תיקים כלכליים נוספים רחבי היקף שקדמו לתיק זה". השופט בנימיני קיבל את טענת הסניגור כי לאורן אין חלק של ממש כך שהוא מורשע כיום על עבירות שביצע ב-1992 ואמר כי התחשב בעובדה זו אך קבע שאלמלא חלוף הזמן היה העונש המוטל חמור במידה משמעותית מזה שהוטל כאן.
 
יחד עם זאת, פסק בנימיני כי אין בעובדת התמשכות ההליכים, כשלעצמה, כדי להקנות לנאשם חסינות מפני עונש מאסר בפועל. "אם זאת תהיה ההלכה", נאמר בגזר הדין, "נאשמים בתיקים גדולים ומסובכים יעדיפו לעולם לנהל את התיק תקופה ארוכה, על מנת להיחלץ מעונש המאסר הצפוי להם במקרה של הרשעה". בנימיני גם קבע כי ככל שמדובר בהרתעת הרבים, היא אינה נפגעת גם אם העונש מוטל זמן רב לאחר ביצוע העבירה. "ההפך הוא הנכון", קבע השופט, "ידעו עברייני הצווארון הלבן המבצעים עבירות חמורות, ואשר סומכים על כך שיהיה קשה עד מאוד לגלות את העבירות שביצעו, ולאחר מכן להוכיחן במשפט, כי בסופו של תהליך צפוי להם עונש משמעותי גם אם ניהול ההליכים יתמשך ככל שהדבר יידרש".
 
השופט בנימיני התייחס גם לטענת אורן כי מצבו הבריאותי קשה וקבע "הנאשם היה פעיל בעיסוקיו בשוק ההון כמו שלושה אנשים: הוא התרוצץ ממקום למקום במהלך המסחר בבורסה והספיק לעולל רבות". על אף זאת הביא השופט בחשבון גם את מצבו הבריאותי.
 
בית המשפט קבע גם כי הבעת הצער של אורן על התנהגותו באה מעט מדי ומאוחר מדי. "הפעולות המלאכותיות והמניפולטיביות שביצע הנאשם בימי מסחר רבים במניות אופנת ברוך שללו כל מסחר חופשי במנייה ושיבשו את יכולתם של משקיעים להעריך את מחיר השוק במנייה בצורה נכונה ; במקום מסחר המבוסס על היצע וביקוש גרם הנאשם לכך שהתנהל מסחר המבוסס על רצונותיו האישיים של הנאשם ומצגים כוזבים שהציג לציבור כולו. כל הפעולות שביצע הנאשם מהוות פגיעה קשה באימון הציבור בשוק ההון ואין צורך להכביר מלים על חשיבותו של שוק ההון לכלכלה".
 
כאמור, הטיל השופט בנימיני על אליעזר אורן שנתיים מאסר בפועל, 18 חודשי מאסר על תנאי לתקופה של שלוש שנים וקנס כספי בסך 600 אלף שקל (או תשעה חודשי מאסר תמורתו), שעליו לשלם עד ה-30 במרץ.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים