כניסה

הקלה נוספת: רשות ניירות ערך הפחיתה את השווי המינימלי של חברה כתנאי לרישום מיידי ולמסחר ברישום כפול בתל אביב מ-350 ל-150 מיליון דולר
26/01/2005
 
רשות ניירות ערך החליטה בשבוע שעבר להפחית את שווי השוק הנדרש למניות של חברה על מנת שתוכל להירשם מיידית למסחר ברישום כפול לסך של 150 מליון דולר. עד כה עמד הסף המינימלי לרישום כפול מיידי על 350 מיליון דולר, כך שמדובר בהקלה משמעותית ביותר.
 
כשעוגן הסדר הרישום הכפול בחקיקה, נקבע בתקנות ניירות ערך כי רק חברה שרשומה לפחות שנה אחת למסחר בבורסה בחו"ל שהרישום בה מאפשר ביצוע רישום כפול תוכל להרשם גם למחסר בבורסה לניירות ערך בתל אביב  – אלא אם כן מניות של התאגיד רשומות למסחר באותה בורסה בחו"ל ושווי המניות 350 מיליון דולר לפחות.
 
הרקע לקביעה זו היה הרצון לעודד רישום למסחר של חברות שלהן ניסיון ורקורד של עמידה בשוק האמריקאי וסקירה מסויימת של אנליסטים במשך שנה לפחות. עם זאת, לגבי חברות גדולות במיוחד, ההנחה היתה כי הן חברות אשר יזכו מיידית לסיקור אנליסטים וכי השלטון התאגידי שלהם ותרבות הדיווח שלהן צפויים להיות ברמה טובה גם ללא נסיון קודם בבורסה האמריקאית.
 
לאחרונה פנתה הבורסה בתל אביב לרשות בבקשה לשנות את השווי המינימלי האמור לרישום למסחר של חברות אשר רשומות בבורסה בחו"ל תקופה של פחות משנה. תנאי השווי של 350 מליון דולר נקבע בתקופת שיא של הבורסות בארה"ב ושערי המניות שם ירדו מאז מאוד. הבורסה ביקשה לקבוע כי שווי של 150 מליון דולר. כמו כן ביקשה הבורסה לקבוע כי התקופה לעניין רישום למסחר של חברות אשר אינן עומדות בשווי האמור תקוצר משנה לחצי שנה.

הרשות נענתה לבקשת הבורסה להפחית את שווי השוק הנדרש למניות של חברה על מנת שתוכל להרשם מיידית למסחר ברישום כפול ל- 150 מיליון דולר, משום שחברות בסדר גודל זה צפויות להישאר חברות בעלות שווי שוק גבוה יחסית גם אם מחיר ההנפקה היה מוטה כלפי מעלה צפוי, המימשל התאגידי ותרבות הדיווח שלהן צפויים אף הם להיות ברמה טובה. כל זאת על רקע העובדה כי כשנקבע הרף של 350 מיליון דולר שוק ההון בארה"ב היה ברמות שיא של שלהי ה"בועה" ואילו כיום המחירים נמוכים בהרבה. הרף החדש גם גבוה מאוד בהשוואה לחברות הנסחרות בשוק המקומי והדבר מתיישב עם רצונה של הרשות לעודד חברות בסדר גודל כזה להיסחר כאן. יחד עם זאת, דחתה הרשות את בקשת הבורסה לקצר את התקופה לגבי חברות אשר אינן עומדות ברף החדש משנה לחצי שנה שכן תקופה של שנה נראית כמשך זמן מינימלי ליצור את משמעת השוק ולחשוף את שווי החברה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים