כניסה

נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין רשות ניירות ערך הישראלית לבין רשות ניירות ערך ההולנדית
14/03/2005
 
ההסכם החדש הוא חלק מתפישה המנחה כיום את הרשות ולפיה השתלבות בתהליכים גלובליים הכרחית לצורך הגשמת המטרות של שכלול השוק ועידוד כניסתם של שחקנים חדשים לפעילות בו
 
רשות ניירות ערך של הולנד (AMF) חתמה השבוע על מיזכר הבנה דו-צדדי (MOU) עם רשות ניירות ערך הישראלית. יו"ר הרשות, משה טרי, חתם על ההסכם במשרדי הרשות בירושלים ייחד עם מקבילו ההולנדי, ארתור ואן ליוון. ואן ליוון משמש גם כיו"ר הארגון האירופי של רשויות ניירות ערך (CESR).
 
ההסכם החדש הוא חלק מתפישה המנחה כיום את הרשות ולפיה השתלבות בתהליכים גלובליים הכרחית לצורך הגשמת המטרות של שכלול השוק ועידוד כניסתם של שחקנים חדשים לפעילות בו.
 
בנוסף, לאור שיתוף הפעולה הבינלאומי הגובר בעולם לגבי פקוח, ביצוע ואכיפה של דיני ניירות ערך, קיימת חשיבות בהשתלבותה המלאה של ישראל באמצעות רשות ניירות ערך במערך הפיקוח והאכיפה העולמי וזאת בין השאר, באמצעות חתימה על הסכמי שיתוף פעולה הדדים עם רשויות ניירות ערך זרות. שתי הרשויות התחייבו בהסכם לסייע זו לזו בנושאים כמו חקירה ואכיפת חוקים הקשורים למידע פנים, מניפולציות שוק, בקרה וקיום הוראות חוקים המסדירים ייעוץ, ניהול וסחר בניירות ערך, החזקות בעלי עניין, רכישות, מיזוגים, שווקים מפוקחים וחובות גילוי החלות על מנפיקים. הרחבת ההבנה ושיתוף הפעולה בין הרשות לבין רשויות חוץ תביא להשתלבות הרשות בגלובליזציה של הרגולציה העולמית בתחום שוקי ההון, להעמקת הפיקוח והאכיפה בישראל, להעצמת ההגנה על המשקיע בניירות ערך בישראל ולהגברת היושרה וההקפדה על נורמות ראויות בשווקים הפיננסיים בישראל ובעולם.
 
המסגרת החוקית המסדירה את יחסי שיתוף הפעולה בין הרשות לבין רשות זרה החתומה עם הרשות הסכם לשיתוף פעולה לביצוע ולאכיפה של דיני ניירות ערך מאפשרת לרשות להגיש סיוע לרשות חוץ, בתנאים הקבועים בחוק. הסכם לשיתוף פעולה כאמור נחתם עד כה רק עם רשות ניירות הערך האמריקאית (ה-(CES, ומהשבוע שעבר – גם עם הרשות ההולנדית.
 
ההסכם נולד בפגישת עבודה שנערכה בספטמבר 2004 בהשתתפות היו"ר משה טרי לבין יו"ר הרשות ההולנדית שבה עלה כי שתי הרשויות רואות חשיבות רבה בהידוק שיתוף הפעולה ביניהן. נוסח ההסכם מבוסס על ההסכם עליו חתומות רשויות ניירות ערך האירופאיות המאוגדות במסגרת ארגון CESR, מתוך כוונה שישמש בעתיד כמודל להתקשרויות בין הרשות לרשויות חוץ אירופיות נוספות.
 
יו"ר הרשות, משה טרי, אמר במהלך טקס החתימה: "השווקים הפיננסיים של היום הם סבוכים ומורכבים יותר ולכן שיתוף פעולה בינלאומי, כולל בין רשויות ניירות ערך, נדרש להבטחת האינטגריטי של השווקים. זהו אירוע חשוב, משום שהוא משקף את היחסים הקרובים המתפתחים בינינו לבין אירופה. זהו מיזכר ההבנה הראשון שנחתם בתקופת כהונתי, ואני שמח שהוא נחתם דווקא עם רשות ממדינה השייכת לאיחוד האירופי ושיושב הראש שלה עומד בראש אחד הארגונים המובילים את השינויים בשוק ההון האירופי. אחד העקרונות המרכזיים של האסטרטגיה שלנו הוא שילובה של ישראל בתהליכים הגלובליזציה בכלל ובשווקים האירופיים בפרט. חתימת מיזכר ההבנה עם הרשות ההולנדית הוא צעד גדול לקראת הגשמת המטרה הזו".
 
יו"ר רשות ניירות ערך ההולנדית, מר ואן ליוון, אמר כי ה- AFM ראתה ערך מוסף בשיתוף פעולה בינלאומי עם ישראל. "במקרה של הרשות הישראלית לא היססנו כלל וזה הלך מהר מאוד", אמר, "כמו כן, נשמח לבחון כיצד ניתן לקרב אתכם למוסדות הכלכליים של האיחוד האירופי ואנו רואים בחיוב את אפשרות שיתוף הפעולה בין הבורסה לניירות ערך בתל אביב לבין בורסת היורונקסט. אני גם מקווה שעוד מדינות רבות מה- CESR יחתמו על מיזכרי הבנה דומים עם הרשות הישראלית ויהדקו את קשריהן עימה". הוא הוסיף וציין כי הסכמים אינם "ערימה של ניירות", אלא מחויבות הדדית בין אנשים בשני הצדדים, "ומחייבות ה- AFM ניתנה, במקרה זה, בלב פתוח ובנפש חפצה".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים