כניסה

ביקורת נרחבת של רשות ניירות ערך במשרדי חברות ייעוץ השקעות וניהול תיקים ; מתמקדת בשאלה אם גופים אלה בודקים את צרכי הלקוח טרם שהם משקיעים את כספו
01/11/2005
 
רשות ניירות ערך מצויה בימים אלה בשלב מתקדם של ביקורת רוחב רחבת היקף שעורכים אנשיה במשרדיהן של עשרות חברות לייעוץ השקעות ולניהול תיקים. הביקורת, המתמקדת בתחום חובת יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים לברר את צורכי הלקוח טרם שהם משקיעים את כספו, היא המקיפה ביותר שערכה הרשות בתחום זה אי פעם. ככל הנראה, יפורסמו תוצאותיה הסופיות עד סוף השנה.
 
מביקורות ומחקירות קודמות שערכו אנשי מחלקת הרישוי והפיקוח על יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים ברשות עולה כי אצל בעלי רישיון רבים קיימת אי בהירות על חובתם לברר צרכי הלקוחות ולרשום אותם בהסכמי הניהול. לפיכך, הרשות ביום עיון שערכה לבעלי רשיון בנובמבר לפני שנה הקדישה פרק לנושא ועתה הוחלט לבדוק בביקורת רוחב את עמידת מנהלי התיקים בהוראות החוק בנושא זה - ולכלול בביקורת מספר רב של בעלי רישיון על מנת להעביר את המסר שהרשות נחושה לאכוף את החובה החוקית הזו על מיגזר בעלי הרישיון כולו.
 
על פי סעיף 12 לחוק הייעוץ, על בעל רישיון להתאים ככל האפשר את הייעוץ שהוא נותן ללקוחותיו או את אופי העסקאות שהוא מבצע עבורם לצרכיו ולהנחיותיו של כל לקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות ההשקעה, את מצבו הכספי (לרבות ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שלו) ואת שאר הנסיבות הכרוכות בכך. בנוסף, סעיף 13 לחוק קובע כי ההסכם יכלול בין השאר את הצרכים וההנחיות של הלקוח. החוק מטיל על החברה לעדכן את הפרטים האלו בכל עת שיודיע הלקוח על שינוי בהם , ואם לא הודיע הלקוח על שינוי כאמור במשך שנה, על בעל הרישיון ליזום את עדכון הפרטים בעצמו. במסגרת הביקורת החליטה הרשות לבחון כיצד עומדים בעלי רישיון בהוראות החוק הללו.
 
היקף הביקורת, כאמור, הוא חסר תקדים. אנשי הרשות עורכים בדיקות ב- 75 חברות המחזיקות ברישיון ייעוץ השקעות או ניהול תיקים. בין השאר, מדובר ב- 19 חברות ייעוץ 56 חברות ניהול תיקים. כל הנבדקים התבקשו על ידי אנשי הרשות למסור לידיהם מדגם מרשימת לקוחותיהם, על מנת שניתן יהיה לבדוק מול לקוחות אלה האם יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים אכן מבררים את צורכיהם באופן שמחייב החוק.
 
בין היתר יתחקרו אנשי הרשות לקוחות לגבי הליך הבירור של צרכיהן והנחיותיהם בתחילת ההתקשרות, והאם החברה טורחת לברר מדי שנה אם צרכיו והנחיותיו השתנו או שנותרו כשהיו.
 
הממצאים מצויים עתה בשלב הסיכומים ועיבוד הנתונים. בכוונת הרשות לפרסמם, כאמור, במהלך חודש דצמבר.

המהלך הזה נועד, בראש ובראשונה, לגרום לכך שבעלי הרישיון ישדרגו את הסטנדרטים המקובלים בהתנהלותם", אמר על כך יו"ר הרשות, משה טרי, "הסביבה הפיננסית החדשה שמתהווה בימים אלה מהווה מבחינתם הזדמנות עסקית גדולה ואתגר מקצועי משמעותי, אך מטילה עליהם גם אחריות כבדה במיוחד. אני אומר זאת במיוחד בהתחשב במאפיינים הייחודיים של ניהול תיקים המחייבים לשרת את הלקוחות בזהירות, באמונה, בשקידה, במקצועיות וללא כל אפליה. אני מניח שבעקבות המבצע הגדול הזה החברות תשפרנה את התייחסותן לבירור צורכי הלקוחות שמפקידים אצלן את כספם".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים