כניסה

רשות ניירות ערך דורשת גם מהפועלים, דיסקונט והמזרחי להעביר לידיה עד 7 באפריל מידע על פעילות הייעוץ שלהם בקרנות הנאמנות
16/03/2005
 
רשות ניירות ערך מגבירה את מאמציה לפקח על יועצי ההשקעות בבנקים לשם הבטחה כי הם פועלים בהתאם לחוק הייעוץ ולא מעדיפים קרנות של גופים בבעלות הבנק. השבוע שיגרה הרשות לשלושה בנקים – הפועלים, דיסקונט והמזרחי – מכתבים ובהם דרישה לקבלת פרטים בנושא.
 
בשנה האחרונה ערכה רשות ניירות ערך ביקורות בגופים שונים, כולל בגופים בנקאיים. הבולט בין גופים אלה היה בנק לאומי, שנגד כמה מהיועצים העובדים בו אף נפתחה חקירת משמעת. הרשות דורשת עתה משלושת הבנקים שהוזכרו להעביר לידיה נתונים לגבי קרנות – של חברות קשורות וחברות שאינן קשורות, שנמכרו בשלושת החודשים האחרונים ע"י יועצי ההשקעות בבנק וכן אילו מהן נמכרו בעקבות ייעוץ ואילו לא. הרשות נתנה לבנקים שהות עד יום 7 באפריל להעביר לידיה את הנתונים הללו.
 
"אנחנו רוצים להעביר כאן מסר ברור", אמר על כך יו"ר הרשות משה טרי, "הביקורת בבנק לאומי לא הייתה חד-פעמית והרשות ממשיכה בפיקוח אקטיבי על עבודת היועצים בבנקים. תפקידנו הוא לאכוף את חוק הייעוץ כך שהיועצים בבנקים יפעלו לטובת הלקוח ללא שיקולים זרים של טובת הבנק. כחלק מהתפישה הזו, ננקוט כל צעד במסגרת סמכותנו על מנת להבטיח את עניינם של ציבור המשקיעים באמצעות יועצי השקעות".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים