כניסה

רשות ניירות ערך מותירה על כנה את ההפחתה של 15 אחוזים באגרה השנתית שהיא גובה מהחברות הציבוריות, מקרנות הנאמנות ומהבורסה
18/07/2005
 
רשות ניירות ערך מותירה על כנה את ההפחתה של 15 אחוז באגרות השנתיות שהיא גובה מהחברות הציבוריות, קרנות הנאמנות והבורסה בשיעור של 15 אחוזים - כמו בשנה הקודמת. הצעת הרשות באה בעקבות המשך הפעילות המואצת בשוק ההון, פעילות הבאה לידי ביטוי, בין השאר, בריבוי הנפקות מאז ראשית השנה. ההפחתה לא תחול על חברות הרישום הכפול.
 
מכיוון שגם בשנה הקודמת הופחתה האגרה בשיעור של 15 אחוז, סכומי האגרה שייקבעו לתשלום השנה יהיו זהים לסכומי האגרה של השנה הקודמת.
 
בשל העובדה שהתיקון מתבצע סמוך למועד הקבוע בו על החברות וקרנות הנאמנות לשלם את האגרה השנתית (1 באוגוסט), מציעה הרשות כי השנה יידחה המועד ל- 1 בספטמבר.
 
בנוסף, חתם יו"ר הרשות, משה טרי, על עדכון סכומי אגרת הבקשה להיתר פרסום תשקיף ואגרת הטיפול בהקצאות פרטיות. סכומי האגרות הללו מתעדכנים בהתאם למדד והם עומדים החל מ- 1 ביולי 2005 על 3435 שקלים. סכומי האגרות שמשלמים בגין בחינות לקבלת רישיון ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות נותרו בעינם, ולמעשה לא עברו כל שינוי מאז ינואר 2003.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים