כניסה

רשות ניירות ערך דורשת מהחברות לדווח על שמותיהם הקודמים
24/07/2005
 
זאת, לאחר שזיהתה תופעה לפיה חברות החליפו את שמן בשם חדש כאשר הדיווחים השוטפים שלהן הופיעו תחת השם החדש בלבד ללא ציון השמות הקודמים שהיו להן
רשות ניירות ערך דורשת מחברות ציבוריות ששינו את שמותיהן לדווח גם על שמותיהן הקודמים. זאת, לאחר שזיהתה תופעה לפיה חברות החליפו את שמן בשם חדש כאשר הדיווחים השוטפים שלהן הופיעו תחת השם החדש בלבד ללא ציון השמות הקודמים שהיו להן.
 
תופעה זו נפוצה יותר בקרב חברות שחוו משברים ואשר בעקבות החלפת השליטה בהן או אף ללא קשר לכך החליטו להחליף את השם שלהן ניתן לשער על רקע הרצון להתנתק מהעבר שלהן תוך מתן מצג של חברה חדשה. לדעת הרשות העדר דיווח מלא מצד החברות על השמות הקודמים שלהן עלולה להביא את המשקיע הסביר לחשוב כי מדובר לכאורה בחברה חדשה בעוד שמאחורי השם החדש עומדת חברה עם עבר מסוים, ואשר בחלק מן המקרים חשיפת המשקיעים למידע זה יכולה להשפיע על החלטות ההשקעה שלהם.
 
לכן, כחלק מהפעילות הכוללת אותה מבצעת הרשות להגברת השקיפות בדיווחי החברות ובמטרה למנוע אפשרות של הטעית ציבור המשקיעים החליטה הרשות שלצד כל דיווח של חברה יצוינו, באופן אוטומטי, כל השמות שהיו לתאגיד בעבר מאז הפך לתאגיד מדווח.
 
הרשות פועלת ליישום ההחלטה ברמה הטכנולוגית כבר בזמן הקרוב.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים