כניסה

משה טרי מינה ועדה לבחינת אפשרויות למזעור מניפולציות בשוק ההון
22/03/2005
 
יו"ר רשות ניירות ערך, משה טרי, מינה לאחרונה ועדה לבדיקת דרכים להתמודד עם האפשרויות לביצוע מניפולציה בניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל-אביב. בראש הוועדה, בה חברים נציגים מהרשות ומהבורסה, עומד הכלכלן הראשי של רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר. חבריה האחרים הם מנהל מחלקת איסוף ומחקר ברשות, מר אבי דנון; המשנה לממונה על האכיפה ומנהל בקרת המסחר ברשות, רו"ח רונן מדר ; רו"ח אורלי קורן ממחלקת החקירות ברשות; מר דרור שליט, סמנכ"ל בכיר ומנהל מחלקת המסחר והמסלקות בבורסה לניירות ערך ; מר יוני שמש, סמנכ"ל בכיר ומנהל מחלקת המיחשוב והתפעול בבורסה ; ומר רובי גולדנברג, מנהל יחידת שיטות המסחר בבורסה במחלקת המסחר והמסלקות בבורסה.
 
בשנים האחרונות נקטו הבורסה ורשות ניירות ערך במספר פעולות שנועדו למזער את האפשרות למניפולציה בשוק ניירות הערך. למרות זאת, לעתים נשמעת הסברה שהשוק עדיין חשוף לאפשרויות שונות למניפולציה בשוק מעו"ף, במיוחד בימי פקיעה, ובניירות ערך דלי סחירות.
 
טרי ביקש מחברי הוועדה להמליץ על דרכים לטיפול בתופעה. בין השאר, ביקש מהוועדה להתייחס לסוגיות כמו צעדים למיזעור האפשרויות לביצוע תרמית בימי פקיעה ובימים שלפניהם. כמו כן, ביקש טרי מהוועדה להביע את דעתה בשאלה האם, בהתחשב בניסיון שנצבר במסחר בניירות ערך דלי סחירות, ראוי לאמץ כללי מסחר שונים שיקשו על האפשרות למניפולציה במסחר.
 
הוועדה קיימה עד כה שתי ישיבות. הוחלט לזמן לעדות בפני הוועדה פעילים בשוק הבקיאים בשיטות המסחר השונות כדי שיצביעו על הבעיות העיקריות וימליצו על דרכים להתמודד עימן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים