כניסה

רשות ניירות ערך קנסה את מנורה גאון ואת אנליסט בגין הפרת צו איסור הלבנת הון למנהלי תיקים
01/02/2005
 
הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות ניירות ערך הטילה לאחרונה קנסות כספיים על בית ההשקעות מנורה גאון ועל חברת אנליסט שרותי בורסה ומסחר, בגין הפרה של צו איסור הלבנת הון למנהלי תיקים. על מנורה גאון הוטל קנס בסך מאה אלף שקלים, ואילו על אנליסט – קנס בגובה עשרת אלפים שקלים.
 
הצו קובע, בין היתר, כי חלה חובה על כל חברות ניהול התיקים לרשום ולזהות כל לקוחותיהם, כדי לוודא שמי עומד מאחורי חשבון ניירות הערך הוא אכן האדם הרשום כבעליו. זאת, כחלק מהמלחמה שמנהלת ישראל בתופעת הלבנת ההון.
 
אנשי רשות ניירות ערך ערכו ביקורת במשרדי מנורה גאון ומצאו כי החברה לא פעלה באופן מספק על מנת לנסות לאתר את לקוחותיה הותיקים כדי שתוכל לזהותם על פי הוראות הצו וכן כי היא לא רשמה אצל כל הלקוחות הותיקים שלא איתרה את פרטי הפעולות שנקטה על מנת ליצור עימם קשר ולא שמרה מסמכים בנוגע לפעולות אלה. בדיעבד, התברר כי ניתן היה לאתר חלק מאותם הלקוחות, אך מנורה גאון לא עשתה זאת, והמשיכה לפעול באותם חשבונות בניגוד להוראות הצו. בגין הפרות אלה החליטה הוועדה, כאמור, להטיל על מנורה גאון קנס בגובה מאה אלף שקלים.
 
גם חברת אנליסט המשיכה לפעול במספר חשבונות של לקוחות ותיקים שלא השלימו את הליכי הזיהוי והאימות. ואולם הועדה התרשמה כי מדובר על מספר קטן של הפרות שנעשו בתום לב ומתוך טעות ומכך שהחברה פעלה באופן מיידי והפיקה לקחים. בשל כך, הוטל על החברה קנס בגובה עשרת אלפים שקלים.
 
אגב, בהתאם להוראות החוק, הקנסות שמשלמים הגופים המפוקחים מופקדים בקרן מיוחדת שהקימה המדינה למלחמה בנגע הסמים, בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים משנת 1973.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים