כניסה

רשות ניירות ערך ביטלה את רישיון ניהול התיקים של חברת "לב התמר"
09/11/2005
 
רשות ניירות ערך ביטלה השבוע את רשיון ניהול התיקים של חברת "לב התמר", המנוהלת על ידי דניאל מולקנדוב. זאת, לאחר שפקדון כספי שהופקד לפי דרישת בית המשפט לזכות לקוחות החברה נמשך חזרה לחשבונה של החברה.
 
רשות ניירות ערך קיבלה כבר לפני מספר חודשים החלטה על ביטול רישיון מנהל התיקים של חברת "לב התמר" משום שזו לא עמדה בתנאי ההון העצמי הקבועים בחוק הייעוץ. החברה ערערה על ההחלטה לבית המשפט המחוזי בירושלים, אך השופטת שרה דותן דחתה את הערעור. החברה ביקשה לעכב את ההחלטה עד המועד האחרון לערעור לבית המשפט העליון וביקשה שהשופטת תעכב את הביצוע. השופטת נענתה בחיוב אך התנתה את מתן הצו בהפקדת סכום בסך 220 אלף שקל, בחשבון נאמנות מיוחד עבור לקוחות חברת "לב התמר".
 
השבוע הודיע מנהל "לב התמר", דניאל מולקנדוב, כי משך חזרה ל"לב התמר" את סכום הפיקדון. הרשות השיבה במכתב ל"לב התמר" ובו נאמר כי "לאור העובדה כי עיכוב הביצוע שניתן לאחר מתן פסק הדין בעש 001147/05 ביום 14.9.05, הותנה בכך שהפקדון האמור יוותר על כנו, הרי שעם משיכת סכום הפיקדון אין עוד עיכוב ביצוע, ולפיכך רשיונכם מבוטל לאלתר".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים