כניסה

מחקר של המחלקה הכלכלית של רשות ניירות ערך: הסיכולים הממוקדים אינם משפיעים על שערי המניות
16/01/2006
 
תוצאה נוספת: בימים בהם מתבצעים פיגועים ואין מתבצעים סיכולים ממוקדים ניכרת נטייה של המשקיעים לרכוש אג"ח ממשלתיות
 
שערי המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך יורדים בממוצע ב- 0.4% בתגובה לפיגוע טרור, ובלמעלה מ- 30% בכל תקופת האינתיפאדה, ושערי המניות לא מושפעים לטובה מהסיכולים הממוקדים שנעשו בתגובה לפיגועים הללו  – כך עולה ממחקר שמפרסמת המחלקה הכלכלית של רשות ניירות ערך. את המחקר ערכו מנהל המחלקה עד לאחרונה, פרופ' שמואל האוזר, וכן פרופ' רפי מלניק וד"ר רפי אלדור מהמרכז הבינתחומי הרצליה.
 
בעבודה זו בדקו החוקרים באיזו מידה קיימת השפעה קבועה של פיגועי טרור ושל מדיניות אנטי-טרור על שוקי ההון, במשק שחווה טרור במשך תקופה ארוכה וכמעט ללא הפסקה. העבודה מתבססת על מדגם ייחודי של 460 פיגועי טרור שהתבצעו בישראל ושל 58 אירועים של סיכולים ממוקדים בשנים 2003 - 2000, מה שאיפשר לחוקרים לבחון את הסוגיה באמצעות ניתוח אירוע. לצורך העבודה בנו האוזר, מלניק ואלדור מדד כמותי למדידת מידת הפסימיות שכולל בתוכו מרכיבים שונים של אופי הפיגוע ובכללם אזור הפיגוע, האם הייתה זו פעולת התאבדות, מספר הנפגעים, ומידת הכיסוי העיתונאי שקיבל הפיגוע.
 
התוצאות העיקריות שהופקו מהמחקר הן אלה: (1) שערי המניות יורדים בתגובה לפיגועי הטרור ; התגובה היא מיידית אם הפיגוע קרה במהלך יום המסחר, או בתחילת יום המסחר, לאחר הפיגוע, אם הוא התרחש מחוץ לשעות המסחר ; בממוצע, לא נמצאו עדויות לתגובת יתר בשערי המניות בעקבות הפיגוע ותיקון לאחר מכן ; הירידה בשערי המניות אינה מלווה בגידול ברמת אי הוודאות (2) מדיניות האנטי טרור לא הועילה למשקיעים בשווקים הפיננסים משום ששערי המניות כמעט ולא הושפעו מהסיכולים הממוקדים שנעשו בתגובה לפיגועים הללו ;(3) ההצטברות של פיגועי הטרור גורמת למשקיעים לעבור משוק המניות לאפיקי השקעה סולידיים יותר דוגמת אג"ח ממשלתי לטווח קצר.
 
על פי המדד לאומדן מידת הפסימיות של המשקיעים בעקבות אירועי הטרור החוקרים מוצאים שהירידה בשערי המניות גדולה יותר ככל שמדד הפסימיות גדול יותר. הירידה הזו בשערי המניות נובעת מההערכה של משקיעים שפיגועי הטרור המתמשכים גורמים לרווחיות הצפויה של החברות לרדת.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות