כניסה

רשות ניירות ערך תפחית את האגרות השנתיות המוטלות על חברות ציבוריות ב- 20 אחוזים ; מועד הגבייה המוצע
30/07/2006
 
רשות ניירות ערך מבקשת לבצע השנה הפחתה של 20 אחוזים באגרה השנתית לשנת 2006 שהיא גובה מהתאגידים המדווחים, מקרנות הנאמנות ומהבורסה.
 
על שולחן וועדת הכספים של הכנסת הונחה הצעה של האוצר, ביוזמת רשות ניירות ערך, שתביא להפחתה של 20 אחוזים באגרות השנתיות שהרשות גובה מהתאגידים המדווחים, קרנות הנאמנות והבורסה לשנת 2006, בדומה להפחתות שיזמה הרשות בשנים האחרונות. זאת, בעקבות העובדה שבשנם אלה התקיימה פעילות מואצת בשוק ההון. פעילות זו מאופיינת, בין השאר, בריבוי הנפקות מאז ראשית השנה. ההפחתה לא תחול על תאגידי הרישום הכפול, שממילא חייבים רק בתשלום של מחצית סכום האגרה.
 
בשל העובדה שהתיקון מתבצע סמוך למועד הקבוע בו על החברות וקרנות הנאמנות לשלם את האגרה השנתית (1 באוגוסט), מציעה הרשות כי השנה יידחה המועד ל- 1 בספטמבר.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים