כניסה

הודעה בדבר בחינות בחג ה-"עיד אל פיטר"
13/09/2006
 
הרשות מודיעה כי במידה ומועדי הבחינות נופלים בחג ה"עיד אל פיטר", נבחנים מוסלמים אשר יפנו בבקשה מיוחדת לרשות יזומנו להיבחן במועד אחר.
על הבקשה להישלח לפקס 6513169 - 02.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים