כניסה

רשות ניירות ערך אישרה הנחיה ליועצי השקעות האוסרת קבלת תמריצים וטובות הנאה מיצרני המוצרים הפיננסיים
15/06/2006
 
אסור ליועץ השקעות לקבל כל טובת הנאה מיצרני המוצרים הפיננסיים או מי מטעמם, בין אם טובת ההנאה היא אישית ובין אם היא ניתנת לכל הסניף בו עובד יועץ ההשקעות. כך נאמר בהנחיה חדשה שאישרה השבוע מליאת רשות ניירות ערך.
 
ההנחיה יוצאת בעקבות אחת התוצאות המיידיות של הרפורמה בשוק ההון והוצאת קופות הגמל וקרנות הנאמנות מניהול התאגידים הבנקאיים אל ניהולם של הגופים הפרטיים - המירוץ אחר יועצי ההשקעות בבנקים. מנהלי ההשקעות בגופים הפרטיים מנסים לחדור אל הבנקים ואל יועצי ההשקעות המועסקים בהם על מנת שהאחרונים ייעצו ללקוחותיהם לרכוש את הנכסים שבניהולם או שהונפקו על ידם, בעיקר בכל הנוגע ליחידות של קרנות נאמנות.
 
עם כניסתן לתוקף של הוראות החוק החדשות בעקבות רפורמת בכר, ובמסגרתן ההוראות שנקבעו בתיקון מס' 10 לחוק הייעוץ התעוררה השאלה מה מותר ומה אסור במסגרת פעילות השיווק של המוצרים הפיננסיים ליועצי ההשקעות בבנקים. בצד ההנחה כי יש לאפשר למנהלי הגופים הפרטיים לשווק את מרכולתם ליועצי ההשקעות שבסניפי הבנקים, עלתה השאלה מהו הגבול בין פעולות שיווק לגיטימיות לבין מתן טובות הנאה ליועצי השקעות – פעולה האסורה על פי החוק.
 
במסגרת זו הובאו לידיעת הרשות בשבועות האחרונים מספר מקרים מהם עולה כי מנהלי הגופים הפרטיים נוקטים באמצעים שיווקיים הכוללים בין היתר מתן טובות הנאה שונות ליועצי ההשקעות. חוק הייעוץ אוסר במפורש על קבלת טובות הנאה שלא מהלקוח על ידי יועצי השקעות. ההנחיה החדשה באה על מנת להבהיר הוראה חוקית זו. ההנחיה אוסרת, כאמור, על יועץ השקעות לקבל כל טובת הנאה מיצרני המוצרים הפיננסיים, בין אם טובת ההנאה היא אישית ובין אם היא ניתנת לכל הסניף בו עובד יועץ ההשקעות. איסור זה הוא מוחלט וחל על כל סוגי טובת ההנאה, בין אם מדובר במתנה אישית, כרטיסים להופעות, מימון של פעילויות חברתיות - לרבות טיולים, ימי וערבי גיבוש, ארוחות במסעדות, פעילויות פנאי ונופש וכיוצא באלה.
 
יחד עם זאת, יועץ השקעות רשאי להשתתף או ליטול חלק באירוע כללי, שאינו מיועד דווקא ליועצי השקעות (היינו, אירוע אליו הוזמן היועץ לא בשל עובדת היותו יועץ) ואשר נותן החסות בו הוא אחד מהגופים הפיננסיים. מותר לו להשתתף בכנסים מקצועיים המאורגנים על ידי מנהלי המוצרים הפיננסיים. ויודגש – היתר זה מתייחס לכנס מקצועי בלבד, ללא בני זוג, ואין בו בכדי להתיר השתתפות בהופעת בידור, בארוחה במסעדות וכדומה. היתר זה אינו חל לגבי כנסים בהם נושא המזמין בעלות הנסיעה ו/או הטיסה ו/או הלינה, וכנסים בהם גלומה בהשתתפות בהם הטבה כלשהי, למעט הערך המוסף המקצועי.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות