כניסה

חוק בית משפט כלכלי אושר על ידי ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת
05/07/2010
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום את  הצעת החוק להקמת בית משפט כלכלי ראשון בישראל, שידון בדיני חברות ודיני ניירות ערך. לפי ההצעה בית המשפט יהווה מחלקה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב ויכלול שלושה שופטים ייעודיים.
 
הצעת החוק מבוססת על המלצות ועדת גושן מ-2006. היא קיבלה את תמיכתם של נשיאת בית המשפט העליון, דורית בייניש; שר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן; היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, מני מזוז; ומנהל בתי המשפט, השופט משה גל. על פי ההצעה, כתבי אישום שיכללו עבירות ני"ע יידונו בבית המשפט הכלכלי, כמו גם  מרבית התיקים האזרחיים בתחום דיני חברות ודיני ניירות ערך לרבות תביעות ייצוגיות (לא כולל דיני חדלות הפירעון). המחלקה תדון גם בעתירות מנהליות נגד החלטות רשות ני"ע, הבורסה והחלטות רשם החברות וכן בערעורים על החלטות ועדת משמעת לפי חוק הייעוץ.
 
הקמת בית המשפט הכלכלי נדרשת על מנת לייעל ולשכלל את האכיפה הפלילית ולאפשר ניהול יעיל של הליכים לפי הדין הכלכלי ופסיקה עקבית, שבצידה הקטנת אי-הוודאות והגברת היציבות בתחום הכלכלי. המהלך אף צפוי לחזק ולתמרץ את האכיפה הפרטית בדיני חברות וניירות ערך על דרך של תביעות ייצוגיות. בכך, בית המשפט הכלכלי צפוי להביא לגיבושה של מערכת שיפוט יעילה, מקצועית ועקבית בתחום הכלכלי, ולהתמקצעות השופטים שיעסקו בנושא. כל אלו במצטבר צפויים לתרום להגברת הודאות בתחום אכיפת הדין הכלכלי בישראל, ולביסוס ההגנות המשפטיות על ציבור המשקיעים בשוק ההון.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים