כניסה

גוטמן-עמירה: מתוך הנפקות ראשוניות בהיקף של יותר מ- 3.2 מיליארד שקל השנה, כמעט כולן נעשו ללא חיתום. בלונדון ובארה"ב IT’S NOT DONE
01/12/2010
מנהלת מח' תאגידים ברשות ני"ע: "אנו מזהים חולשות במנגנון השוק ובמערך שומרי הסף"
 
"אנו מזהים חולשות במנגנון השוק ובמערך שומרי הסף, שמחייבות אותנו למלא את החסר, הן בדרישות גילוי (שיפור הדו"חות, גילוי ענפי), הן בחיזוק שומרי הסף (חיתום, דירקטורים) בפיקוח עליהם (PCAOB – פיקוח על רואי החשבון) ובהגברת הפיקוח השוטף על החברות" – כך אמרה היום עו"ד שיראל גוטמן-עמירה, מנהלת מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך, בכנס השנתי של המחלקה שהתקיים בתל אביב.
 
גוטמן-עמירה הוסיפה: "כשאנחנו בוחנים היכן להתערב, מה היקף הגילוי הנדרש, ואיך להסדיר את הגילוי – התשובה תלויה בשוק. ככל שמנגנון השוק יהיה חזק יותר, אנחנו נתערב פחות. במנגנון שוק, הכוונה היא למערך שומרי הסף – רואי חשבון, גופים מוסדיים, דירקטורים, חתמים, אנליסטים ונאמנים".
 
במהלך הכנס סקרה גוטמן-עמירה את הנושאים המרכזיים שמחלקת תאגידים תטפל בהם בשנה הקרובה:
 
א. פרויקט שיפור הדו"חות – לצמצום הדו"חות והגברת הרלוונטיות
 
ב. גילוי ענפי – ליצירת סטנדרטים לענפים ייחודיים, דוגמת הגז והנפט
 
ג. פיקוח על דירקטוריונים (ועדת מאזן, Isox) ושיפור הממשל התאגידי
 
ד. הקמת מערך PCAOB לפיקוח על רואי החשבון
 
ה. הפקת לקחים מהיישום לראשונה של כללי ה- Isox
 
ו. החייאת שוק החיתום
 
לצד השינויים הצפויים ברגולציה, קראה גוטמן-עמירה לציבור המוסדיים, לעשות שימוש בכוחם כדי לוודא שעסקות בעלי שליטה יהיו הגונות לכלל ציבור המשקיעים ולטובת החברה, לדרוש חיתום בהנפקות שהם משתתפים בהם ולא לוותר על גילוי בהסדרי אג"ח. מתוך הנפקות ראשוניות בהיקף כולל של יותר מ- 3.2 מיליארד שקל בשנה החולפת, כמעט כולן נעשו ללא חיתום.
 
גוטמן-עמירה: "בשוק ההנפקות בבורסה הראשית של לונדון, וכך גם בארה"ב IT’S NOT DONE. החתמים מהווים שחקן מרכזי משום שהציבור לא מסכים להתקרב להנפקות ענק, הן בשוק ההנפקות הראשוניות אך גם במשניות, ללא חתם רציני. בישראל, בשל הדילול הניכר בביקוש לחיתום, במעט ההנפקות שיש חתם הוא נעדר כוח ממשי ומכאן לא ברור עד כמה בדיקת הנאותות שהוא מבצע, הינה מספקת. המצב הזה הוא כשל שוק, וכאמור בכוונתו לשנות אותו מהותית באמצעות הסדרה".
 
גוטמן-עמירה הדגישה את חשיבות השווי ההוגן בעידן ה- IFRS, וציינה כבעיה את הניפוח בהערכות השווי: "רואי החשבון חייבים לדרוש מהחברות לבסס את ההנחות ואת המספרים של הערכות השווי. גם ב-2011 נקדיש תשומות פיקוח משמעותיות לבחינת הערכות השווי".
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים