כניסה

רשות ניירות ערך מפחיתה ב-20% את סכום האגרה השנתית המוטלת על התאגידים המדווחים, קרנות הנאמנות והבורסה
26/07/2010
רשות ניירות ערך מבצעת גם השנה, בדומה לשנים קודמות, הפחתה של 20 אחוזים באגרה השנתית לשנת 2010 שהיא גובה מהתאגידים המדווחים, מקרנות הנאמנות ומהבורסה.
 
בעקבות הגאות בשוק ההון הפחיתה הרשות מספר פעמים את סכומי האגרות שהיא גובה מחברות מדווחות, מקרנות נאמנות ומהבורסה לניירות ערך. אגרות אלה מהוות חלק ניכר מתקציב הרשות וכאשר נוצרת גאות בשוק היא מפחיתה אותן במטרה להקל על התאגידים המדווחים ועל הבורסה.
 
על שולחנה של ועדת הכספים של הכנסת הונחה לאחרונה הצעה שיזמה רשות ניירות ערך, להביא להפחתת האגרות השנתיות שהרשות גובה מהתאגידים המדווחים ומקרנות הנאמנות לשנת 2010 ב- 20 אחוזים, בדומה להפחתות שיזמה הרשות בשנים האחרונות. הפחתה באותו שיעור תחול גם על אגרת המסחר השנתית המשולמת לרשות על ידי הבורסה. ההפחתה לא תחול על תאגידי הרישום הכפול, שממילא חייבים רק בתשלום של מחצית סכום האגרה.
 
בשל העובדה שהתיקון מתבצע סמוך למועד בו על החברות וקרנות הנאמנות לשלם את האגרה השנתית (1 באוגוסט), מציעה הרשות כי מועד התשלום השנה יידחה ויקבע  ליום 1 בספטמבר.
 
התאגידים שפרק ו' לחוק ניירות ערך חל עליהם (תוספת ראשונה)
 
סכומי ההון העצמי, הדרגה וסכומי האגרה לשנת 2010 הם  כלהלן:
 
 
הון עצמי
(באלפי שקלים חדשים)
דרגה ​
סכום האגרה השנתית
(בשקלים חדשים)
תאגידים (פרק ו')​
סכום
הפחתת האגרה בשיעור 20%​
סכום האגרה השנתית
לאחר הפחתה
(בשקלים חדשים)
עד 39,962​א'​ 36,325​ 7,265​29,060​
מ-39,962 עד 79,927​ב'45,410​9,080​36,330​
מ-79,927 עד 250,679​ג'​ 69,040​ 13,810​55,230​
מעל 250,679​ד'​ 119,905​ 23,980​95,925​

מנהלי קרנות (תוספת שנייה)

שווי נקי ממוצע של
נכסי קרן לחודשים
ינואר עד יוני 2010
(בשקלים חדשים)​
דרגה ​סכום
האגרה השנתית
(בשקלים חדשים)​
סכום
הפחתת האגרה (בשיעור 20%)
סכום האגרה
לאחר הפחתה (בשקלים חדשים)
עד  6,871,000​א'​17,315​3,465​13,850​
מעל 6,871,000  עד 27,906,000​ב'​ 24,845​4,970​ 19,875​
מעל 27,906,000 עד 111,624,000​ג'​ 38,080​7,615​30,465​
מעל 111,624,000​ד'​55,395​11,080​44,315​

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים