כניסה

רשות ניירות ערך ב-2010: שדרוג תשתיות האכיפה והפיקוח, שכלול האכיפה האזרחית והפלילית ויישום לקחי המשבר
01/03/2010
יו"ר רשות ני"ע הציג את תיקוני החקיקה המרכזיים, פעילות מתוכננת בתחום הביקורות והערכות השווי וטכנולוגיה חדישה ומתוחכמת שמאפשרת חשיפה מוקדמת של עבירות ני"ע
 
"גם יותר משנה לאחר פרוץ המשבר הפיננסי עדיין לא הושלם תהליך ההתמודדות עימו. רשות ניירות ערך מוסיפה להפיק לקחים נדרשים בתחום אחריותה,  והביקורת שאנו מבצעים על הערכות השווי של חברות בסיכון היא רק מרכיב אחד בתהליך מורכב זה" -  כך אמר היום יו"ר רשות ניירות ערך, פרופסור זוהר גושן, כשהציג את יעדי הרשות ל- 2010.
 
גושן הצביע על הפיקוח של הרשות על הערכות שווי המשמשות כבסיס לגיוסי הון בהנפקות, כבסיס להסדרי חוב משמעותיים וכאמצעי לתמחר נכסים באופן שוטף. לאחרונה פורסם, כי הרשות שיגרה שמאים מטעמה למזרח אירופה ולרוסיה, במטרה להעריך את מתודולוגיית העבודה של גורמים שביצעו הערכות שווי לנכסים של חברות הפועלות שם. בעקבות פעילות זו, צפוי להתעדכן שווי הנכסים, ולפיכך  יוכנסו שינויים ושיפורים בהסדרי החוב המוצעים.
 
גושן סקר בהרחבה את תוכנית העבודה של הרשות, כאשר בראשה העמיד את שלושת הפרויקטים שהרשות מקדמת לשיפור תשתיות האכיפה והפיקוח: חוק בית המשפט הכלכלי עבר קריאה ראשונה בכנסת, והוא עומד לפני דיון בוועדת הכספים. חוק האכיפה המשלימה, שיעניק לרשות כלים לטיפול מהיר ויעיל בהפרות חוק באמצעות מתן אפשרות לשלול עיסוק ולהטיל קנסות כבדים, אמור לעלות לקריאה ראשונה בכנסת כבר בימים הקרובים, והיוזמה להעניק לרשות סמכות לפעול באמצעות הוראות מינהליות מצויה בשלבי עבודה אינטנסיביים.
 
גושן פירט את הפעולות המרכזיות שנקטה הרשות אשתקד לצורך ההתמודדות עם המשבר הפיננסי והשלכותיו. בין השאר, הוטלו על מנפיקות אג"ח חובות דיווח ייעודי למחזיקי אגרות חוב; פורסם מתווה שיאפשר את פעילותם של קציני אשראי לצורך גיבוש הסדר חוב; הוגברו הביקורות על חברות החשופות לנזקי המשבר והיקף הגילוי הנדרש מהן; הוגבה רף הגילוי של מנפיקי תעודות הסל ועוד.
 
גושן: "נמשיך לפעול בכיוון זה גם השנה. נפעל להגברת תחומי האחריות של נאמני האג"ח, במטרה לאפשר ייצוג יעיל יותר של מחזיקי האג"ח מהציבור. נוסיף לשדרג את כללי המימשל התאגידי בחברות המנפיקות אגרות חוב לציבור ונסדיר את פעילויות המכשירים הפיננסיים בחקיקה. חוק חברות הדירוג יתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות של המשבר, דהיינו אי-השקיפות של מודל הדירוג, ויבטיח פרסום מלא לציבור של המודל הזה. גם נושא המשמורת של ניירות ערך (קאסטודיאנס) יטופל לראשונה, במטרה להבטיח הגנה על נכסי הציבור באופן שוטף במיוחד בעיתות משבר".
 
גושן הוסיף, כי ב-2010 תרחיב הרשות את תחומי הפיקוח שלה. בימים אלה היא מקדמת חוק חדש לפיקוח על מתווכים פיננסיים. החוק יחליף את חוק הייעוץ ויישם לקחים שנלמדו בתחום זה ב-15 השנים האחרונות. בנוסף, הוא  יכניס תחת כנפיו גם מתווכים שטרם פוקחו באופן מלא על ידי הרשות:  ברוקרים (מתווכים העוסקים בברוקראז' – ביצוע הוראות עבור אחר) ודילרים (מתווכים העוסקים במתן הוראות עבור עצמם) . חוק זה אמור לשפר את מודל הפיקוח על תחום התיווך בשוק ההון. במקביל, מוסיפה הרשות לקדם את החקיקה להסדרת פעילותן של זירות המסחר האלטרנטיביות (ATS), ברוח המלצות ועדת פרוקצ'יה.
 
חלק נוסף בבניית התשתית העתידית של שוק ניירות הערך הוא הסדרת הפיקוח על מתווכים זרים בתחום ההשקעות. השנה צפוי להיכנס לתוקף התיקון לחוק הייעוץ שיאפשר את פעילותם של יועצי השקעות ומנהלי תיקים שירצו להציע בישראל את שירותיהם, ויסדיר את הפיקוח עליהם. תיקון מקביל אמור לעבור במסגרת חוק השקעות משותפות בנאמנות, והוא יסדיר את הפיקוח על מנהלי קרנות זרים שיבקשו להציע לציבור הישראלי את מוצריהם.
 
בתחום האכיפה והפיקוח הודיע גושן, כי בכוונת הרשות לשכלל ולהרחיב את מוטת הפיקוח שלה על הגופים הפועלים כיום בשוק. הוא הסביר כי ביקורות השטח שמבצעת הרשות יתרחבו, בעיקר בחברות שמצויות בסיכון גבוה. כמו כן אמר, כי הרשות תוסיף לעקוב אחר עסקות עם בעלי שליטה ולאכוף דרישות דיווח ברמה גבוהה עליהן, כמו גם לפקח על כך שתהליך אישורן נעשה בהתאם לכללי המימשל התאגידי התקין. בנוסף, פועלת הרשות להקמת מוסד שיפקח על פירמות ראיית החשבון במתכונת המוסד המקביל בארצות הברית (PCAOB).
 
מערכת BI חדשה – עליית מדרגה ביכולות האכיפה של הרשות
 
גושן הציג מערכת טכנולוגית חדשה שפותחה על ידי הרשות לצורך איסוף והצלבה של נתונים הקשורים למסחר. מערכת זו מספקת לחוקרי הרשות מידע על כל עסקה חריגה שמתבצעת בשוק ההון, לרבות זיהוי מוצפן של נותני הפקודות, זמן מתן הפקודה, החשבון שממנו ניתנה הפקודה וגורמים נוספים המעורבים בעסקה – וכל זאת תוך הצלבת המידע לנתוני המסחר המתקבלים ישירות ממחשבי הבורסה לניירות ערך. במסגרת המערכת הוקם מחסן נתונים גדול, שאליו מתנקזים נתונים ממערכות מידע שונות ופותחו כלים ממוחשבים המאפשרים הפקת דו"חות, ביצוע שאילתות ואיתור הלכה למעשה של פעולות חריגות. לצורך הפעלת המערכת קיבלה הרשות גם את אישורו של הממונה על שוק ההון להעביר לידיה מידע על פעילות שמבצעים גם גופים מוסדיים המצויים בפיקוחו. "זו אחת המערכות המתקדמות ביותר בעולם, והיא כבר מצויה בשלבים ראשונים של עבודה מבצעית", אמר גושן.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים