כניסה

רשות ניירות ערך מבצעת ביקורת רוחב בנושא תגמול מנהלי השקעות ונוסטרו במנהלי קרנות, מנפיקי תעודות סל ומנהלי תיקים
08/08/2010
שיגרה שאלון ביקורת בנושא תגמול מנהלי תיקי השקעות ובעלי תפקידים נוספים. המטרה: בחינה אם מבנה התגמול המקובל בשוק נקבע בהליך מבוקר המושתת על עקרונות שמצמצמים פוטנציאל ניגודי עניינים
 
רשות ניירות ערך פתחה במבצע מקיף למיפוי נושא תגמול נושאי המשרה בחברות הפועלות תחת רשיון שהיא מעניקה. המדובר בנושאי משרה בחברת ניהול קרנות, בחברות תעודות סל ובחברות ניהול תיקים.
 
המשבר הפיננסי העולמי האחרון הפנה את אור הזרקורים לנושא תגמול נושאי משרה בחברות הציבוריות ובמוסדות הפיננסיים. הסדרי תגמול בלתי הולמים נתפסים כאחד הגורמים שהובילו למשבר, וזאת משום שעודדו לעיתים נטילת סיכונים חסרת פרופורציה, ללא התחשבות בשיקולים ארוכי טווח, ואף ביצוע פעולות בניגוד עניינים. כאשר מדובר בחברות המנהלות את חסכונות הציבור, קיימת חשיבות עליונה לכך שמבנה התגמול של מנהלי תיקי ההשקעות ובעלי תפקידים נוספים יגובש בהליך מבוקר ויושתת על עקרונות שיצמצמו פוטנציאל לניגודי העניינים ויאפשרו איזון בין הרצון לתגמל הצלחות לבין הצורך להבטיח את טובתם של בעלי היחידות בקרנות נאמנות, מחזיקים בתעודות סל ולקוחות של בעלי הרישיון.
 
לפיכך, שיגרה מחלקת השקעות ברשות ניירות ערך היום שאלון ביקורת בנושא תגמול הבכירים למנהלי הקרנות, מנפיקי תעודות סל וחברות ניהול התיקים. מטרת שאלון ביקורת זה היא למפות את המצב הקיים, על מנת לבצע ניתוח של הפערים בינו לבין המצב הרצוי. השאלון מופנה למתווכים בתחום ההשקעות המעסיקים מנהל תיקי השקעות אחד לפחות שאינו בעל שליטה בחברה. רוחב היריעה של הפנייה משקף את תפיסת הרשות, לפיה יש להתייחס לסוגיה הנדונה מתוך ראיה הוליסטית של תחום התיווך בהשקעות.
 
השאלון מורכב משני חלקים. החלק הראשון מתייחס למנהלי ההשקעות בקרנות נאמנות, בחברות תעודות סל ובחברות ניהול תיקים; השני – למנהלי חשבונות נוסטרו של החברות הללו.
 
הרשות ביקשה להעביר לידיה את התשובות על השאלונים עד 31 באוקטובר.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים