כניסה

רשות ניירות ערך קנסה שבעה מנהלי קרנות בסך כולל של כ-600 אלפי ש"ח, הסיבה: לא אישרו כנדרש עסקאות מהותיות שביצעו בקרנות שבניהולם
30/12/2010
רשות ניירות ערך שיגרה השבוע מכתבי דרישה לתשלום קנס אזרחי, לשבעה מנהלי קרנות, בגין הפרה של הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות. מכתבי דרישה אלו, שכל אחד מהם מטיל קנס בגובה 86,400 שקל, נשלחו בעקבות ביקורת רוחב שנערכה ע"י הרשות ובחנה הטמעה ויישום של סעיפי חוק ותקנות, המסדירים את אופן ביצוען ואישורן של עסקאות מהותיות.
 
מנהלי הקרנות שנדרשו לשלם קנס הם: אלטשולר – שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ, תמיר פישמן קרנות נאמנות בע"מ,דש קרנות נאמנות בע"מ, אפסילון קרנות נאמנות (1991) בע"מ,הלמן-אלדובי קרנות נאמנות בע"מ, מיטב – ניהול קרנות נאמנות    (1982) בע"מ ומנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ.
 
במהלך עריכת הביקורת נמצא כי במהלך התקופה שמחודש ינואר 2009 ועד לחודש ינואר 2010, ביצעו מנהלי הקרנות הללו עסקאות מתואמות שמפאת היקפן הינן עסקאות מהותיות, כמשמעותן בתקנות השקעות משותפות בנאמנות, בלא שקיבלו לכך אישור מראש בידי דירקטוריון מנהל הקרן או בידי ועדה מועדותיו. בכך הפרו מנהלי הקרנות הנ"ל את הוראות סעיף 60 לחוק.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים