כניסה

רשות ניירות ערך העבירה לפרקליטות את תיק החקירה בפרשת דלק נדל"ן
31/08/2010
רשות ניירות ערך סיימה בימים האחרונים את החקירה בפרשת דלק נדל"ן והעבירה את תיק החקירה לידי הפרקליטות, כדי שזו תחליט לגבי המשך הטיפול בו.
 
החשוד העיקרי בתיק זה הוא הלל (איליק) רוז'נסקי. רוז'נסקי חשוד בעבירות דיווח מטעה בדוחות כספיים ובתשקיף, בקבלת דבר במרמה ובעבירות נוספות על חוק העונשין.
 
במרכז החקירה עומדת חברת דלק נדל"ן, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב ופועלת באמצעות חברת הבת דלק בלרון בינלאומי בע"מ ובאמצעות חברת  DGRE ברכישה, אחזקה וניהול נדל"ן מניב בחו"ל. בנוסף, פועלת דלק בלרון באמצעות חברה זרה, באנגליה תחת המותגRoadChef  (רודשף) בהפעלת תחנות שירות הממוקמות בצידי הדרכים המהירות באנגליה. כמו כן פועלת החברה בתחום הנדל"ן בישראל.
 
מממצאי החקירה עלה כי רוז'נסקי פעל לשינוי הסיווג החשבונאי של רודשף בספרי דלק נדל"ן, כשמטרתו של רוז'נסקי הייתה להימנע מרישום פחת שנתי של כ-125 מיליון ₪ בדוחותיה הכספיים של החברה. לצורך השגת מטרה זו הוביל רוז'ינסקי מהלך של חתימת הסכם ניהול עם צד ג' אשר איפשר את שינוי הסיווג החשבונאי כאמור. ואולם מהממצאים עלה, כי למעשה מאחורי הסכם זה לא עמדה העברת ניהול וסיכונים אמיתית מדלק נדל"ן לצד ג' כפי שנדרש בתקן החשבונאי. אף יותר מכך עלה מהממצאים כי לצורך הימנעות מרישום הפחת החשבונאי, החברה ואיליק רוז'נסקי בראשה הטעו את הרשות ורואי החשבון ויצרו כלפיהם מצגי שווא בקשר להסכם הניהול האמור.
 
בנובמבר 2008, על רקע המשבר הכלכלי העולמי ולאור התחייבויותיה הרבות של החברה והמצב התזרימי הקשה בו הייתה שרויה, החליטה החברה להעמיד את רודשף למכירה. מממצאי החקירה עלה כי לצורך מניעת הפחתה בשווי רודשף בדוחות הכספיים, יצר  רוז'נסקי מצגים כוזבים לרואי החשבון של החברה לפיהם אחת ההצעות שהוגשו לחברה היא זו המשקפת את מחיר המכירה הצפוי, בעוד שדובר בהצעה ראשונית ולא מחייבת אשר רוז'נסקי היה מעורב בניסוחה, ואשר במהרה ירדה מסדר היום. מצגים אלו שיצר רוז'נסקי, הביאו לכך שהשווי של רודשף אשר נרשם בדוחותיה הכספיים, היה גבוה בכ- 50 מיליון פאונד מהשווי שאמור היה להירשם. בנוסף תרמו מצגים אלו גם לדוח תזרים המזומנים הצפוי (מקורות ושימושים) כמקור מהותי לעמידת החברה בהתחייבויותיה.
 
עוד עלה מממצאי החקירה כי רוז'נסקי פעל בדרכים שונות לרבות הטעייה של רשות ניירות ערך ושל מעריכי השווי ורואי החשבון של החברה, על מנת שהחניונים שבבעלות חברה נכדה של דלק נדל"ן, ואשר היוו את הנכס המהותי ביותר בחברה, ירשמו בשנת 2008 בערך הגבוה במאות מיליוני ₪ מעל שווים האמיתי באותה עת, במטרה ברורה ומכוונת למנוע הפחתה משמעותית בדוחות הכספיים השנתיים של החברה בשנת 2008, הפחתה שהייתה גורמת לפגיעה משמעותית בתוצאות הכספיות של החברה. מהממצאים עלה כי בדומה לרודשף, גם כאן פעל  רוז'נסקי, בין היתר, ליצירת מצג כוזב לפיו הייתה הצעת רכישה רצינית עבור החניונים מחברה כלשהי, בעוד שמהממצאים עלה כי דובר על הצעה מצד ג' שאין בה ממש וכי למעשה רוז'נסקי עצמו ניסח והכין את ההצעה ואף קבע את מחירה. מצג כוזב זה תרם אף הוא לחיזוק הערכת השווי הגבוהה של החניונים. כמו כן עלה מהממצאים כי רוז'נסקי יצר מצג כוזב באשר לסיבת החלפת מעריך השווי לחניונים של החברה, כאשר הסיבה האמיתית אותה הסתיר רוז'נסקי מרשות ניירות ערך, מרואי החשבון וממעריך השווי החדש של החברה, הייתה האינדיקציה הנמוכה שנתן מעריך השווי הקודם לחניונים.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים