כניסה

רשות ניירות ערך העבירה לפרקליטות את תיקי החקירה בפרשות מליסרון וקוואן
10/08/2010
רשות ניירות ערך סיימה בשבועות האחרונים את החקירה בפרשיות מליסרון וקוואן והעבירה את תיקי החקירה הללו לידי הפרקליטות, כדי שזו תחליט לגבי המשך הטיפול בהם.
 
פרשת מליסרון
 
בנובמבר 2009 דיווחה חברת מליסרון כי היא בוחנת אפשרות לבצע הצעה לציבור של אג"ח מסדרה ד' בדרך של הרחבת סדרה. החברה דיווחה כי אגרות החוב תוצענה על פי דו"ח הצעת מדף בהצעה אחידה ובדרך של מכרז על מחיר היחידה. מליסרון דיווחה כי אין ודאות באשר לביצוע הגיוס בפועל, היקפו המדויק של הגיוס ומועדו. שבוע לאחר מכן דיווחה מליסרון כי התקיים ביום 1.12.09 מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית של האג"ח על דרך של הרחבת סדרה. המכרז למשקיעים המסווגים נסגר במחיר של 1.160 ש"ח עבור כל 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ד', והמחיר המזערי ל-1 ש"ח ע.נ. אג"ח שנקבע בהצעה לציבור יהיה 1.16 ש"ח.
 
מממצאי החקירה של מחלקת חקירות ומודיעין ברשות ני"ע, עולה כי לחברת מליסרון היה אינטרס להביא לכך ששער הבורסה של אגרות החוב של מליסרון, ביום מכרז הגיוס במליסרון, יהיה גבוה יותר משערו בימים שקדמו ליום המכרז, וזאת, עפ"י החשד, על מנת להביא להצלחת המכרז.
 
אבי לוי שימש באותה תקופה כממלא מקום מנכ"ל מליסרון במשך מספר חודשים וכמנכ"ל עופר השקעות; גולן מדר שימש כמנהל הכספים של עופר השקעות ושל חברות הבנות שלה; ואלי העליון שימש כסוחר באג"ח בחדר המסחר של פועלים סהר, אשר מבצע את הפעולות בחשבון של החברה.
 
מממצאי החקירה עולה כי בהתאם לאמור לעיל פעלו באותו שבוע אבי לוי וגולן מדר מעופר השקעות באמצעות אלי העליון מחברת פועלים סהר, להעלות את שער האג"ח בדרכי תרמית וזאת במטרה להגיע למחיר הגבוה ביותר ערב המכרז.
 
השלושה נחקרו במסגרת החקירה בחשד לביצוע עבירות לפי סעיף 54(א) לחוק ניירות ערך.
 
פרשת קוואן
 
חברת קוואן תקשורת, בראשה עומד צבי רבין, סיפקה שירותי תקשורת, יחסי ציבור, טיפול במשברים וקשרי משקיעים לחברת אבוג'ן ולחברות ציבוריות נוספות.
 
מממצאי החקירה עולה כי במסגרת השירותים שנתן צבי רבין לחברות הציבוריות השונות ובמסגרת יחסי האמון שלו עמן, הוא נחשף, בטרם נודע הדבר לציבור, לאינפורמציה מהותית המהווה מידע פנים בפעילות החברות הללו.
 
במסגרת החקירה נחקרו צבי רבין,  מיכל סונסינו, ששימשה כמנהלת המשרד בקוואן ועורך הדין של קבוצת קוואן, גיא פן. השלושה חשודים בעבירות של שימוש במידע פנים בכך שרכשו ניירות ערך של מספר חברות ציבוריות בבורסה, אשר היו לקוחות של קוואן בתקופה הרלבנטית לחקירה,טרם פרסום המידע בציבור.
 
מממצאי החקירה עולה לכאורה כי בעסקות שנחקרו הפיקו השלושה רווחים ממומשים של יותר ממיליון ש"ח.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים