כניסה

רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור טיוטת רשימת מעשים המעידים על הפרת חובות אמון וזהירות
09/12/2012
‏9 דצמבר, 2012
 
‏כ"ה כסלו, תשע"ג
 
הודעה לעיתונות
 
רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור טיוטת רשימת מעשים המעידים על הפרת חובות אמון וזהירות
 
יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "הרשימות קובעות סטנדרט מקצועי לפעולה ומסדירות את טיב היחסים בין הפעילים בשוק ההון ובין לקוחותיהם. בכך הן מהוות ממד נוסף של הגנה על המשקיעים המוצאים עצמם לעיתים מול שוקת שבורה; השימוש בכלי אכיפה זה יעשה במקרים בהם נמצאה סטייה מהותית ומובהקת מאופן ההתנהגות הראוי".
 
חוקי ניירות ערך קובעים כי על מתווכים פיננסיים שונים הפעילים בשוק ההון, מוטלת חובת אמונים וזהירות כלפי לקוחותיהם. עוד מורים החוקים, כי על רשות ניירות ערך לקבוע רשימות מעשים שביצועם יעיד על הפרת החובות האמורות. ביצוע המעשים שיהיו כלולים ברשימות עלול להוביל לפתיחה בהליך אכיפה מנהלי. הרשימות עוסקות במנהלי קרנות נאמנות, נאמנים לקרנות, מנהלי תיקים, יועצי השקעות ומשווקי השקעות.
 
בהתאם להסדר החוקי, ביצוע מעשה אשר יהיה כלול ברשימות לא יגרור עמו בהכרח פתיחה בהליך מנהלי כנגד מבצע המעשה. מדובר באירועים המהווים סיבה לבחינת הפרת חובות האמונים והזהירות. תוצאות הבחינה עשויות להביא להשתת אמצעי אכיפה רק במידה והרשות תסבור כי נסיבות המעשה אכן מעידות על הפרת חובת האמונים או הזהירות לפי העניין, ובכפוף כמובן, לקביעת ועדת האכיפה המנהלית הפועלת מכוח החוק.
 
טיוטת הרשימות כוללת גם דוגמאות מפורטות אשר נועדו להקנות ודאות לפעילים בשוק ההון ולהבהיר אילו פעולות עשויות להיחשב ככאלה שבהן הופרו חובות האמון והזהירות.
 
כך למשל כוללת הרשימה מקרה בו יועץ או מנהל תיקים מעניק שירות ללקוח ביחס לנכס שהוא אינו מכיר את תכונותיו או מבלי להתייחס לעמלות הנגבות בגינו. או לדוגמא, מנהל תיקים החורג באופן רשלני מההסכם שכרת עם לקוח, למשל חורג ממסגרת האשראי שנקבעה עמו.
 
דוגמא נוספת נוגעת לפעילותן של קרנות הנאמנות. מנהל קרן שירכוש עבור הקרן שבניהולו, ניירות ערך דלי סחירות, במטרה לעזור לאדם מקורב להיפטר מהן, עשוי להיחשב כמי שהפר את חובת האמונים החלה עליו.
 
ברשות מדגישים כי פתיחת הליך מנהלי בגין מעשה המהווה הפרה בשל היותו מנוי באחת הרשימות, שמורה למקרים בהם בחינת המקרה תעלה כי מדובר בהתנהגות שננקטה תוך סטייה מהותית ומובהקת מאופן ההתנהגות הראוי.
 
לטיוטה להערות הציבור בדבר רשימת מעשים המעידים על הפרת חובות אמון וזהירות - לחץ כאן
 
לפרטים: שרונה מזליאן לוי, דוברת רשות ני"ע 050-6230453
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים